Europese Commissie moet export gevaarlijke pesticiden verbieden

Aangezien pesticidenbedrijven hun activiteiten gewoon voortzetten, dringt voedselwaakhond foodwatch er bij de Europese Commissie op aan om strengere regels in te voeren op het vlak van pesticiden. Zowel voor wat mag worden geëxporteerd als voor wat kan terugkomen naar de EU in de vorm van reststoffen op geïmporteerd voedsel.

Zeer giftige pesticiden waarvan in de EU de conclusie bij risicobeoordelingen luidt dat ze "onmiddellijk gevaar opleveren voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu", zijn niet goedgekeurd voor gebruik binnen de lidstaten van de EU. Deze verboden bestrijdingsmiddelen kunnen echter wel legaal worden verkocht aan niet-EU-landen1.  De uitvoer van deze pesticiden, die in de EU al verboden zijn, brengt het leven en gezondheid van mensen in landen buiten de EU nodeloos in gevaar. Het is een onmiskenbaar voorbeeld van een dubbele standaard. Foodwatch roept de EU nadrukkelijk op om strengere regelgeving in te voeren.

Het toestaan van de export van in de EU verboden pesticiden naar andere landen impliceert dat het leven van mensen in die landen minder belangrijk is dan dat van mensen in de EU. Dit is onaanvaardbaar.
Thilo Bode Directeur foodwatch International

Residuen van bestrijdingsmiddelen: een giftige boemerang 

De pesticiden die in de EU verboden zijn, komen via een omweg op het bord van de Europese consument terecht. Volgens het EFSA-verslag 2018 van de Europese Unie over residuen van bestrijdingsmiddelen, groenten en fruit die in de EU worden verkocht, bevatten deze resten van niet-goedgekeurde bestrijdingsmiddelen. Denk daarbij aan onder meer acefaat, carbofuran, chloorfenapyr, carbendazim, isocarbofos, broompropylaat, diazinon, fenthion, carbaryl en fenithrotion.  

Bayer, BASF & Co: winst belangrijker dan mensenlevens

Sinds april 2020 hebben meer dan 57.000 mensen er bij Bayer, BASF en Syngenta op aangedrongen om de export van in de EU verboden pesticiden te stoppen met de foodwatch-petitie "Stop de Grote Gifroute!". Na vijf maanden hebben de pesticidenreuzen nog steeds geen maatregelen genomen om hun giftige handelspraktijken te veranderen. Als we verwachten dat deze bedrijven zelf actie ondernemen in het kader van mensenrechten en milieunormen, zal het een lang wachten worden. Het is duidelijk dat deze bedrijven niet bereid zijn om hun winst te verminderen in ruil voor enige maatschappelijke vooruitgang.

Bayer en BASF maken beiden enorme winsten met de verkoop van gevaarlijke pesticiden die niet zijn goedgekeurd in de EU. Hun hoofdkwartieren zijn gevestigd in de EU. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de EU om te zorgen voor veiligheidsmaatregelen. Dit geldt zowel voor mensen in de EU als in andere landen. Mensen moeten voor winst komen.
Thilo Bode Directeur foodwatch International

EU-wetgeving moet einde maken aan dubbele standaard

Foodwatch heeft een brief geschreven aan vier Europese commissarissen met portefeuilles die betrekking hebben op het gebruik, de veiligheid en de handel in pesticiden. Foodwatch roept de Europese Commissie op om de productie en export van pesticiden die in de EU verboden zijn vanwege hun risico voor de gezondheid en het milieu te verbieden. En om EU-wetgeving in te voeren die ervoor zorgt dat residuen van verboden, gevaarlijke pesticiden niet op het bord van EU-burgers terechtkomen.

Bayer, BASF en Syngenta produceren en exporteren pesticiden die verboden zijn in de EU. Residuen van deze schadelijke pesticiden komen via import van voedsel toch op ons bord terecht. Mens en milieu lijden wereldwijd onder deze onethische praktijk....

meedoen
meer

Lees onze brieven aan de EU Commissarissen hier: 

Voetnoot (1):  EU-verordening (649/2012/EG) vereist alleen dat exporterende bedrijven de autoriteiten in de ontvangende landen op de hoogte brengen van de op handen zijnde invoer van gevaarlijke industriële chemicaliën of pesticiden.