Nieuwsberichten 20.05.2020

Reactie foodwatch op EU Farm to Fork strategie

Over de Farm to Fork (Boer tot Bord) strategie

Foodwatch zal het strategie-document "Van Boer tot Bord" van de Europese Commissie dat op 20 mei 2020 naar buiten is gebracht zorgvuldig analyseren en becommentariëren.
 
In het algemeen stellen we  - en hierover hebben we meermaals gepubliceerd - zijn er veel verordeningen met betrekking tot levensmiddelen in de EU die ofwel ontoereikend zijn. Of die niet voldoende worden gehandhaafd vanuit het oogpunt van de consument. Zo zijn de voedingsprofielen, zoals vastgelegd in de verordening inzake gezondheidsclaims van 2006, tot nu toe volledig tegengehouden door de levensmiddelenindustrie. 
 
Gerichte en doordachte misleiding van consumenten in het geval van presenteren van voedingsmiddelen en allerlei vormen van voedselreclame is in heel Europa aan de orde van de dag. Met ernstige gevolgen voor de soevereiniteit en ook voor de gezondheid van de Europese burgers. Noch de EU, noch de lidstaten ondernemen consequent actie tegen deze plaag.
 
Zelfs het voorzorgsbeginsel, dat is vastgelegd in de algemene levensmiddelenwetgeving van 2002 (General Food Law / GFL), wordt regelmatig genegeerd. En het volgen en traceren van producten, hoewel dit ook in de GFL is geregeld, werkt alleen op papier en in de hoofden van de EU-ambtenaren - zoals talrijke voedselschandalen hebben aangetoond.
 
Foodwatch accepteert niet dat de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende EU-voedselmarkt op de consument en de industrie wordt afgewenteld. In plaats daarvan moeten de Europese Commissie en de Europese Raad eindelijk eens het voortouw nemen. Ze moeten door middel van passende wetgeving en de handhaving daarop ervoor zorgen dat de overduidelijke misstanden op de Europese voedselmarkt effectief worden aangepakt. Levensmiddelenbedrijven zullen hun handelspraktijken alleen veranderen om een gezondere en evenwichtigere voedselproductie te bevorderen wanneer er consequent wetten worden uitgevaardigd en gehandhaafd.
 

Over voedselkeuzelogo Nutri-Score: 

De aankondiging dat Nutri-Score in de hele interne markt van Europa verplicht gaat worden gesteld, is welkom nieuws voor consumenten. In het verleden hebben we echter al vele malen gezien hoe de voedingsindustrie erin is geslaagd om zinvolle etiketteringsregels af te zwakken en ondergeschikt te maken aan hun winstbelangen.
 
Foodwatch zal de Europese Commissie toetsen op de vraag of zij ervoor zorgt dat de onafhankelijke wetenschappelijke basis en het algoritme dat ten grondslag ligt aan de Nutri-Score worden beschermd. Beschermd tegen toegang en manipulatie door de voedingsindustrie. Consumentenbescherming en keuzevrijheid worden alleen bereikt als de Nutri-Score onverdund in de dagelijkse realiteit van de levensmiddelenmarkt wordt opgenomen.