Nieuwsberichten 20.03.2020

Vastbeslotenheid tijdens de coronacrisis

We hopen dat je gezond en wel bent, en op een veilige locatie. De coronacrisis is een enorme uitdaging voor ons allemaal. Sommigen van jullie kennen misschien mensen die besmet zijn of die problemen ondervinden binnen de onder spanning staande gezondheidszorg. En al is dit niet het geval (wat we uiteraard hopen) dan zijn extra zorgen, angsten en onzekerheden nieuwe constanten geworden voor iedereen.

De nieuwe realiteit

Om onszelf en anderen te beschermen, moeten we ons onthouden van veel zaken die voorheen vanzelfsprekend waren. Niemand kan precies zeggen hoe lang dit gaat duren. Maar hoe consequenter en voorzichtiger we dit aanpakken, hoe beter we deze crisis met z’n allen zullen overwinnen. Bovenal spreken we onze oprechte steun uit aan iedereen in de frontlinie en speciale gedachten gaan uit naar de meest kwetsbaren.

Ook bij foodwatch zijn veel dingen anders nu. We doen ons best om onze medewerkers veilig te houden. Alle reizen en persoonlijke ontmoetingen zijn geannuleerd en we werken vanuit huis. Dit betekent dat we er nog wel steeds voor jullie zijn.

Het belangrijkste is dat we deze uitzonderlijke context gebruiken om na te denken over vragen als: ‘Wat is de impact van de crisis op de wereldwijde voedselzekerheid?’ ‘Hoe zal de wereldwijde productie en stroom van voedselproducten worden beïnvloed?’ ‘Wat moet er worden veranderd in de huidige waanzin van het voedselsysteem?’

Meer dan ooit zijn we vastbesloten om onze strijd voor eerlijk, veilig, gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen voort te zetten. De gevolgen van ongezond eten voor de gezondheid - zoals de meer stille wereldwijde epidemieën zoals diabetes, obesitas en kanker -, de gevolgen van zinloze anti-democratische handelsovereenkomsten zoals CETA (tussen de EU en Canada) en vele andere, zijn slechts voorbeelden van wat domweg onaanvaardbaar is voor foodwatch en onze gemeenschap. We zullen samen blijven strijden voor verandering.

Uiteraard is de eerste prioriteit nu om gezamenlijk deze Covid-19-pandemie te overwinnen. Foodwatch zal consumenten een luide stem blijven geven, opkomen voor transparantie in de voedselsector en ons recht verdedigen op eten dat noch mensen, noch het milieu schaadt.

Blijf veilig, bescherm anderen en laten we samen door blijven gaan voor een betere wereld.

Foodwatch is voor 100% afhankelijk van donaties. Geen subsidies, geen inmenging van bedrijven, geen overheidsbemoeienis.

Steun ons, ook nu!