Dit gebeurt er nu in Den Haag...

Komt ons Offensief in het regeerakkoord?!

Net voor de verkiezingen van de Tweede Kamer zijn wij – samen met jullie – het ‘Offensief voor onze gezondheid’ gestart. Een e-mailactie waarbij we politieke partijen oproepen om eindelijk wettelijke en financiële maatregelen voor een gezonde leefomgeving te gaan vastleggen in het nieuwe regeerakkoord, zoals een totaalverbod op ongezonde kindermarketing en een suikertaks. En dat is hard nodig: voedingsbedrijven blijven ons overstelpen met (marketing voor) ongezonde producten. 

Sinds de verkiezingen zijn we ondertussen ruim een half jaar verder en is de formatie nog steeds bezig. Een coalitie is er nog steeds niet en dus ook geen regeerakkoord. Maar wat speelt er ondertussen allemaal in Den Haag? Wat zijn onze kansen? En vooral: wat kunnen we nog doen om de politiek te overtuigen?

Maken we een kans?

Het is nog niet bekend welke partijen met elkaar samen gaan werken de komende jaren. Pas als er een coalitie is gevormd, kan er een regeerakkoord worden geschreven. Dan zal duidelijk worden hoe belangrijk een gezonde voedselomgeving is voor de partijen aan de macht. Ondertussen is er in Den Haag wel al van alles in beweging achter de schermen. Het lijkt erop dat de politiek meer dan ooit rijp is voor wettelijke maatregelen.

A. Politieke partijen: belofte maakt schuld

Ten eerste hebben meerdere politieke partijen in hun partijprogramma’s (naar aanleiding van de verkiezingen) wettelijke maatregelen beloofd, zoals een verbod op ongezonde kindermarketing. We hebben hun verkiezingsbeloften voor je samengevat in onze Voedselstemwijzer.

B. Ministerie: de tijd van vrijblijvendheid is voorbij

Ten tweede lijkt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier het pad voor te effenen. Zo stelt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer: “Op basis van de internationale literatuur en internationale kaders kan worden geconcludeerd dat maatregelen op het terrein van prijs, marketing en aanbod/verkoop het meest effectief zijn om gezond gedrag te beïnvloeden en daarmee overgewicht terug te dringen.” Dat zeggen wij al jaren!

Het Ministerie lijkt ook klaar te zijn met de vrijwillige (en falende) afspraken met de voedingsindustrie: “[Er is sprake van] te veel vrijblijvendheid. We zullen taken en verantwoordelijkheden wettelijk beter moeten verankeren, willen we echt meters gaan maken.” We hebben inderdaad met z’n allen gezien dat de industrie weinig tot niets heeft gedaan om de voedselomgeving gezonder te maken. Nu is de overheid aan zet.

C. Kabinetsformatie: niet-vrijblijvende afspraken met industrie

Ten derde lezen we in het zopas gepubliceerde eindverslag van informateur Hamer aan de voorzitter van de Tweede Kamer: "Er komen ambitieuze en niet-vrijblijvende afspraken met de voedingsmiddelenindustrie voor productverbetering." Zal de industrie eindelijk verplicht worden de torenhoge gehaltes aan suiker, vet en zout in producten te verminderen?! Werpt onze jarenlange strijd haar vruchten af? De formatiedocumenten stemmen ons hoopvol!

Laatste zetje! Jouw stem telt!

Na al deze mooie woorden verwachten wij politieke daden! We hadden nooit verwacht dat de formatie zo lang zou duren en het einde van onderhandelen is nog lang niet in zicht. Dat wil echter niet zeggen dat we niets kunnen doen als voedselwaakhond. Over twee weken is het Prinsjesdag en wordt de nieuwe begroting van de demissionaire regering bekend gemaakt. De rest van dit jaar zal er in de Tweede Kamer gedebatteerd worden over deze begroting en kunnen er voorstellen worden ingediend om de begroting aan te passen. Er is dus een kans dat één of meer punten uit ons Offensief al doorgevoerd kunnen worden!

Offensief voor onze gezondheid

1.     Voer een suikertaks in

2.     Ontwikkel wettelijke doelstellingen voor een gezondere voedselomgeving

3.     Verbied alle vormen van ongezonde kindermarketing (onder 18 jaar)

4.     Verlaag de btw op groente en fruit maximaal

5.     Laat misleidende verpakkingen niet ongestraft

>> Lees hier meer over de vijf eisen van het consumentenoffensief

Of het nu tijdens de begroting geregeld wordt of binnen het nieuwe regeerakkoord: jouw stem telt. Heb je nog niet getekend? Doe het nu en geef een extra zetje in deze spannende maanden van begrotingsbehandeling en formatie

E-mail actie