Nieuwsberichten 12.11.2021

Gojibessen: nog steeds supervervuild superfood?

In 2017 en 2018 heeft foodwatch aandacht gevraagd voor de met bestrijdingsmiddelen zwaar vervuilde gojibessen. Gojibessen, die bekend staan als supergezond ‘superfood’, bleken supervervuild. Per meting kwamen er gemiddeld 10 verschillende soorten landbouwgif voor, met een maximum van wel 23 in één monster. Bij zo’n 70% van de geteste gojibessen werden de wettelijke normen overschreden — tot wel 85x de norm.

Beide jaren was er sprake van dermate hoge residugehalten dat er sprake was van een mogelijk acuut gezondheidsrisico voor zowel baby’s als jonge kinderen. In 2018 maar liefst bij meer dan de helft van de metingen! Al dat landbouwgif kwam geregeld ongehinderd op jouw bord, omdat de NVWA verzuimde op te treden en consumenten te waarschuwen. Niet voor niks riep voedselwaakhond foodwatch op tot een importstop van alle bespoten (niet-biologische) gojibessen uit landen als China, waar de meeste gojibessen vandaan komen.    In een uitzending van EenVandaag duidde toxicoloog van den Berg de ernst van de situatie en Kamervragen noopten de minister van Landbouw en de NVWA om actie te ondernemen.

Gojibessen stuk schoner

Dit jaar heeft foodwatch de meest recente meetgegevens opgevraagd en gojibessen opnieuw onder de loep genomen. En wat blijkt? De afgelopen twee jaar is de hoeveelheid gif op gojibessen zonder keurmerk (niet-biologisch) flink gedaald. Gemiddeld zaten er in 2020 nog 3,7 bestrijdingsmiddelen op, met een maximum van 11. Bij 29% was er sprake van een wetsovertreding,   tegen 90% in 2017. De maximale wetsoverschrijding in 2020 bedroeg 2,8x de norm; in 2017 was dit maar liefst 85x de norm! Gezondheidsrisico’s kwamen zover bekend niet meer voor.      Daarmee is dit superfood een stuk schoner geworden!

Verdere verbetering nodig

Ondanks de zeer positieve trend, blijft verdere verbetering noodzakelijk. Want in sommige partijen gojibessen komen nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen voor, tot wel 11 per meting. Verschillende van de gifsoorten staan in Europa bekend als (zeer) toxisch: 8 zijn waarschijnlijk hormoonverstorend, 5 kankerverwekkend, 7 reproductieverstorend en 2 mutageen. Deze stoffen horen niet in ons eten!

Biologisch beter?

Zijn biologische dan wel schoon? Het korte antwoord is “ja”! In 2020 werden hiernaar 14 metingen gedaan en 64% was volledig gifvrij. Gemiddeld werden er 0,9  gifstoffen per meting aangetroffen   (zie tabel, kolom ‘2020 bio’). Eénmaal kwam de mutagene en reproductieverstorende stof carbendazim voor en tweemaal reproductieverstorende stof  fen, abamectine en tebuconazool. Helaas zorgde het middel flonicamide wel tweemaal dat de wettelijke maximale residuelimiet (MRL)  werd overschreden. Dat vindt foodwatch onacceptabel: het gebruik van deze gifstoffen heeft niks met biologische landbouw te maken en hier dient de NVWA dan ook streng tegen op te treden.

Hoe verder?

foodwatch is blij dat de gojibessen die op jouw bord belanden een flink stuk schoner zijn geworden; een mooi succes van onze jarenlange acties! Maar van superschoon superfood is helaas nog steeds geen sprake – soms zelfs niet bij de biologische bessen. Daarom blijven we een vinger aan de pols houden en zullen zo nodig opnieuw oproepen tot actie. We houden je op de hoogte!