Verkiezingslobby van voedingsindustrie op volle gang

De lobby van voedingsbedrijven tegen strengere overheidsmaatregelen omtrent hun ongezonde producten en marketing, is al jaren succesvol. Ook in de huidige verkiezingsstrijd zijn deze partijen volop bezig. De levensmiddelenindustrie organiseerde een verkiezingsdebat met verschillende (kandidaat-) kamerleden van politieke partijen. Een debat dat natuurlijk uitermate geschikt is voor hun eigen agenda…

Industriedebat

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) hebben samen een online verkiezingsdebat georganiseerd. Uiteraard hebben we als voedselwaakhond meegekeken. Als je de mooie woorden van CBL, FNLI en LTO doorprikt, komt steeds dezelfde boodschap naar voren: de industrie wil zo weinig mogelijk overheidsinmenging en zo veel mogelijk haar eigen (ongezonde) gang blijven gaan.

Zelfregulering beter dan wetgeving?

Zo windt Marc Jansen van het CBL er geen doekjes om dat de industrie zelf de regels wil blijven bepalen, via 'zelfregulering': “Als je maatschappelijke vraagstukken hebt op te lossen kun je twee dingen doen. Je kunt wetgeving maken en je kunt aan zelfregulering doen. Juist de vorm van zelfregulering zijn wij groot voorstander van, omdat het sneller kan en goedkoper.”

Als we naar de feiten kijken heeft de zelfregulering van de voedingsindustrie, ook vastgelegd in het ‘Nationaal Preventieakkoord’, bitter weinig opgeleverd. In het Preventieakkoord zijn met de industrie maatregelen afgesproken om overgewicht preventief aan te pakken. Deze maatregelen zijn echter heel beperkt en vrijblijvend. Dit onderschrijft ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): “Het RIVM schat in dat het pakket tot een beperkte afremming van de stijging in overgewicht zal leiden. Extra maatregelen zijn nodig om de ambitie te halen.”

Als zelfregulering al sneller is dan overheidsregulering, zoals het CBL beweert, dan leidt het in ieder geval niet tot een snelle reductie van overgewicht. Integendeel: de overgewichtcijfers stijgen in plaats van te dalen. Net zoals de gezondheidskloof en de gezondheidskosten...

Veel minder vet, suiker en zout in producten?

Volgens de levensmiddelenindustrie zouden de huidige inspanningen om producten gezonder te maken al heel succesvol zijn. Volgens Cees-Jan Adema van de FNLI: “In het Nationaal Preventieakkoord hebben we een aantal hele duidelijk afspraken met elkaar gemaakt, onder andere op het gebied van het verminderen van de hoeveelheid vet, suiker en zout in producten […] en dat doen we ook met heel veel succes.”

Wat de industrie een heel groot succes noemt, noemt het RIVM heel kleine stappen. Zowel in 2017 als in 2019 concludeerde het RIVM dat er slechts “kleine stappen worden gezet om de dagelijkse inname van zout en suiker te verlagen”. Niet voor niets wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzetten op “het verbreden en aanscherpen van de huidige aanpak”.

Aanvullende afspraken?

Volgens de brancheorganisaties zouden ze openstaan voor (broodnodige!) aanvullende afspraken om de preventie van overgewicht tegen te gaan. “FNLI, CBL en LTO Nederland staan achter een voortzetting van het Preventieakkoord door de huidige afspraken uit te voeren en met elkaar in overleg te gaan over aanvullende afspraken, indien nodig.”

Wacht even… dreigden ze eerder niet uit het akkoord te stappen, als de suikertaks er als aanvullende maatregel zou komen? Het CBL zei eerder: “Als wij belemmerd worden in het uitvoeren van de afspraken die we gemaakt hebben, doordat er wettelijke maatregelen doorheen kruisen […] dan heeft dat voor ons dus een ontbindende werking.”

Lees hier verder >>

In het belang van de consument?

De FNLI benadrukt dat voedingsbedrijven altijd het belang van de consument op het vizier hebben: “En laten we niet vergeten dat we het daar [voor de consument] uiteindelijk voor doen.” Vergeet de levensmiddelenindustrie het consumentenbelang dan gemakshalve als ze lobbyt tegen strenger voedselbeleid?

Ga mee in het offensief!

 Zelfregulering door de voedingsindustrie werkt niet, zoveel is ondertussen wel duidelijk. Deze zelfregulering is níet in het belang van de consument. De slappe, trage en vage regels gaan ten koste van onze gezondheid. Er is beter voedselbeleid nodig, zodat de overgewichtcijfers niet langer stijgen maar dalen. Voedselbeleid met effectieve wettelijke en financiële maatregelen.

Terwijl de voedingsindustrie in verkiezingstijd lobbyt voor haar eigen belangen, strijden wij voor de belangen van de consument. We roepen de politieke partijen via de e-mailactie ‘Offensief voor onze Gezondheid’ op om na de verkiezingen eindelijk werk te gaan maken van een gezonder voedselbeleid. Een beleid dat onze gezondheid boven de belangen van de industrie plaatst.

Hoe meer ondertekenaars, hoe meer impact!

E-mail actie