Nieuwsberichten 09.06.2022

NVWA na kort geding wél akkoord met geven informatie separatorvlees

Het kort geding tegen de Nederlandse Staat dat door voedselwaakhond foodwatch is aangespannen wordt aangehouden terwijl beide partijen met elkaar in gesprek gaan. De NVWA verklaart over bewijs van adequate handhaving en monitoring van separatorvlees te bezitten. Deze documenten zijn eerder door foodwatch opgevraagd, o.a. door een WOB-verzoek, maar niet verstrekt. De rechter heeft besloten eerst beide partijen met elkaar in gesprek te laten gaan, met overhandiging van deze documenten binnen drie weken, voordat de zaak verder gaat.

Voedselwaakhond foodwatch heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat, omdat deze voedselveiligheid niet kan garanderen met betrekking tot separatorvlees. Dit is gebleken uit onderzoek van foodwatch, waarin een tekort aan traceerbaarheid, handhaving en capaciteit is aangetoond. Dit kan ernstige (gezondheids-)risico’s meebrengen voor Nederlandse consumenten, omdat separatorvlees vatbaar is voor snelle bacteriegroei. Bovendien kunnen consumenten niet achterhalen of en welk separatorvlees in aangekochte voeding is verwerkt, waardoor het fraudegevoelig is.
 

Nederlandse overheid houdt zich niet aan Europese regels

De Staat kan separatorvlees niet traceren, laat staan tegenhouden dat onveilig of ‘fout’ separatorvlees in de voedselketen terecht komt. Verder kan de Staat de boosdoeners uit de keten niet aanspreken, omdat zij niet weet waar het separatorvlees precies vandaan komt. Foodwatch stelt zich op het standpunt dat de Staat zich daarmee niet houdt aan de Europese regelgeving  (General Food Law, EC Regulation 178/2002) om preventief op te treden tegen gezondheidsgevaren en misleiding op het gebied van voedsel.

Herhaaldelijk om stukken en informatie gevraagd...

In een onderzoek van 3 jaar heeft foodwatch meerdere malen de NVWA gevraagd om bewijs van handhaving en monitoring te delen, onder meer door middel van een WOB-verzoek. Dit bewijs zou moeten laten zien dat de NVWA de risico’s van separatorvlees bewust meeneemt in de inspecties. De Staat heeft geen dergelijk bewijs geleverd.
 

...maar rechter blijkt nodig om overheid in beweging te krijgen

In het kort geding pleitte de Staat weldegelijk over deze inspectiedocumenten te beschikken. Dit heeft zij echter niet eerder, ook niet in het verweer of in de pleitnota, vermeld. Aan de hand daarvan heeft de rechter besloten de zaak aan te houden, omdat er sprake zou zijn van miscommunicatie tussen de partijen. Foodwatch en de Staat hebben ingestemd met elkaar in gesprek gaan, waar de door foodwatch opgevraagde documenten door de Staat overhandigd zullen worden. Na dit gesprek wordt beslist of de zaak wordt voortgezet.