Nieuwsberichten 22.04.2022

Haal onze kinderen uit de houdgreep van de voedselindustrie!

Er is weer veel te vertellen over de ontwikkelingen in de politiek op het gebied van voedselbeleid. Allereerst het goede nieuws. Vorig jaar juni dienden we een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen online kindermarketing van McDonald’sop Instagram, Youtube, TikTok en hun eigen website. Van de acht klachten kregen we slechts op twee gelijk van de Commissie.

Helaas komt McDonald’s tot nu toe gewoon weg met de overige zes klachten omdat er veel grijsgebieden zijn in de reclamecode voor voedingsmiddelen, zoals het verloten van cadeautjes door beroemdheden op Instagram, of Youtube advertenties bij kinderinfluencers. Daarom dringen wij aan op een algeheel verbod op kindermarketing voor producten die buiten de Schijf van Vijf vallen, dus ook voor online kindermarketing in deze grijze gebieden. Mede dankzij jullie hulp werden we gehoord: online kindermarketing is opgenomen in het regeerakkoord, en naar aanleiding van onze zaak tegen McDonald’s is er een motie ingediend waarin de regering verzocht wordt uit te werken hoe de grijze gebieden weggenomen kunnen worden. De motie is aangenomen!

Maar er is nog een lange weg te gaan

Er moet vaart worden gezet achter de aangekondigde BTW-verlaging op groente en fruit en op het invoeren van een suikertaks. Gemeenten hebben nog altijd geen instrumenten om fastfoodketens te weren. En zoals bekend werd in een artikeldoor Follow The Money, heeft de industrie nog altijd een stevige vinger in de pap in het nieuwe voedselbeleid. Foodwatch strijdt tegen de obesogene leefomgeving van kinderen, en wil dat kinderen juist de mogelijkheid krijgen op te groeien in een gezonde leefomgeving. 

Wat er verder in Den Haag gebeurde...

Ook andere belangrijke moties op het gebied van voedsel werden deze week na een debat aangenomen, zoals het uitbreiden van de afspraken in de reclamecode naar 18 jaar (deze is nu 13 jaar), een voedingsrichtlijn voor zorginstellingen, en alle scholen gezond.

Ter voorbereiding op dit debat was er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, georganiseerd door de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport. En hierbij waren wij ook uitgenodigd! Het gesprek ging over leefstijlpreventie, met de focus op voeding. Lees meer over onze visie over dit onderwerp op onze website. Voor ons is er één ding heel duidelijk: het voedselbeleid is te belangrijk om te worden overgelaten aan de vrije markt.Een gezonde samenleving in de toekomst is mogelijk, maar alleen als de overheid ambitieuze doelen stelt en wettelijke maatregelen instelt. Nu laat de overheid de gezondheid van de samenleving afhangen van individuele consumentenkeuzes, waarbij het ons ongelooflijk moeilijk (en duur!) wordt gemaakt om de gezonde keuze te maken.

Mede dankzij jullie hulp hebben we de afgelopen tijd een aantal veranderingen voort kunnen brengen op het gebied van voedselbeleid. Maar we zijn er nog lang niet. De politiek moet inzien dat kinderen de dupe zijn van het huidige voedselbeleid en de macht van de voedingsindustrie. Ze hebben het recht om op te groeien in een gezonde omgeving waarin ze niet worden overstelpt met junkfood marketing. Zet deze strijd samen met ons voort!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!