Nieuwsberichten 26.06.2024

Foodwatch naar rechter om landbouwdieren in kooien

Wij gaan ons aansluiten bij de rechtszaak van het Europese burgerinitiatief (ECI) "Stop de kooien" tegen de Europese Commissie. De commissie komt haar toezegging niet na om voor het einde van 2023 met concrete wetgevingsvoorstellen te komen voor een Europees verbod op het houden van landbouwdieren in kooien.

Na het succesvolle burgerinitiatief heeft de commissie een juridisch bindende toezegging gedaan om voor het einde van 2023 voorstellen te presenteren om het leven te verbeteren van honderden miljoenen dieren in kooien. Omdat dit nog niet is gebeurd, daagt het burgerinitiatiefcomité de Europese Commissie nu voor de rechter. Foodwatch International dient bij het Gerecht van de Europese Unie een verzoek in om te mogen interveniëren in deze zaak. Het is immers belangrijk dat het consumentenperspectief ingebracht en gewaarborgd wordt.

Het lijden van miljoenen dieren in de veeindustrie laat het falen van het Europese landbouwbeleid duidelijk zien. Consumenten willen geen producten kopen van dieren die lijden in te krappe kooien. Daarom hebben we het ‘End the Cage Age’ initiatief vanaf het begin actief gesteund - als voedselwaakhond geven we niet op tot het bittere eind!

Het negeren van 1,4 miljoen Europese consumenten die oproepen tot een verbod op kooien en zich niet houden aan de beloofde tijdlijn, is verraad aan de democratie. Burgerinitiatieven zoals deze zijn belangrijke instrumenten om een participatief proces te garanderen en ervoor te zorgen dat consumenten worden gehoord. We laten het niet los!

Ieder jaar lijden 300 miljoen landbouwdieren in kooien

Het Europese burgerinitiatief "Stop de kooien" werd geïnitieerd door Compassion in World Farming en werd gesteund door 170 maatschappelijke organisaties uit de hele EU. Het verzamelde meer dan 1,4 miljoen handtekeningen. In 2021 deed de Commissie een duidelijke toezegging om vóór eind 2023 wetgevingsvoorstellen in te dienen voor een EU-verbod op kooien. Tot op heden is er nog niets gepubliceerd.

In de hele EU brengen elk jaar ongeveer 300 miljoen varkens, kippen, konijnen en andere dieren het grootste deel van hun leven door in kooien.

We hebben nog genoeg op ons bord: steun ons!

Foodwatch is een 100% onafhankelijke organisatie die elke overheidsfinanciering of donaties van bedrijven weigert. Zo voorkomen we belangenconflicten! Het zijn jullie donaties die onze vrijheid van meningsuiting en acties garanderen om te onderzoeken, alarm te slaan en dingen in beweging te krijgen. Samen maken we een harde vuist. Hartelijk dank voor je steun!

Ja, ik doneer!