Donatie Stop foute handelsverdragen

Donatie Stop TTIP

Vecht samen met foodwatch tegen foute handelsverdragen!

foodwatch is ervan overtuigd dat de handelsverdragen waar de EU nu op inzet, net als TTIP vooral grote bedrijven dienen, niet de Europese burgers. Het is onacceptabel dat noodzakelijke verbeteringen op gebied van gezond en veilig voedsel, milieu en consumentenrechten mogelijk geblokkeerd zullen worden door het feit dat toekomstige regelgeving door zowel de EU als de handelspartners moet worden goedgekeurd. Economische belangen mogen nooit vóór de belangen van consumenten en het milieu gaan. En het voorzorgprincipe moet de basis zijn van al het voedsel- en consumentenbeleid.

foodwatch eist daarom dat áls er handelsverdragen worden afgesloten, dat die moeten voldoen aan strenge normen voor consumentenbescherming. Bovendien moeten deze normen voortdurend aangepast en verbeterd kunnen worden.

Het kán niet zo zijn dat bijvoorbeeld het verkeerslichtsysteem, waarvoor veel consumentenorganisaties al jaren pleiten, straks niet ingevoerd mag worden omdat dit strijdig is met EU-handelsverdragen zoals TTIP, CETA en Mercosur. De internationale handel moet zich aanpassen aan nieuwe, en juist veiligere normen voor consumentenbescherming. Niet andersom!

foodwatch is onafhankelijk dankzij jou!

Het is uiterst belangrijk dat we ons hier samen tegen blijven verzetten. Vind jij dat ook? Steun foodwatch dan ook financieel. Zonder jouw steun zijn wij nergens: foodwatch accepteert principieel geen subsidies van de overheid en giften van voedselbedrijven.

Meld je aan als foodwatch-donateur en help mee de invoering van foute handelsverdragen tegen te houden!