Eindelijk een suikertaks en btw-verlaging op groente en fruit

Jarenlange campagne foodwatch succesvol

Met het ‘Offensief voor onze gezondheid’ heeft foodwatch de politieke partijen opgeroepen eindelijk wettelijke en financiële maatregelen voor een gezonde leefomgeving te gaan vastleggen in het nieuwe regeerakkoord. Deze campagne, waar een jarenlange strijd aan voorafgaat, heeft eindelijk vruchten afgeworpen. Uit het nieuwe coalitieakkoord blijkt dat er een suikertaks, een verlaging van de btw op groente en fruit tot 0% en bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen komen. Meer dan 10.000 consumenten ondersteunen het 'Offensief voor onze gezondheid', zo'n 22.000 consumenten roepen op tot een suikertaks en een overweldigende 120.000 willen een afschaffing van de btw op groente en fruit. 

Elif Stepman, campagneleider van foodwatch: "Consumenten roepen al jaren om maatregelen om de ongezonde voedingsindustrie aan te pakken. De ervaring heeft al vaak genoeg uitgewezen dat vrijwillige afspraken met de voedingsindustrie niet werken. De schappen staan vol ongezonde frisdrank, gezonde voeding is vaak duurder dan ongezonde en kinderen worden overstelpt door marketing van junkfood. We zijn blij dat de regering eindelijk tot effectieve acties overgaat."

In het nieuwe coalitieakkoord staat zwart op wit:
“We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken en we verhogen de accijnzen op tabak. We maken bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen. We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.”

Hiermee zijn meerdere eisen uit het 'Offensief voor onze gezondheid' van foodwatch vervuld.
1.     Voer een suikertaks door
2.     Ontwikkel wettelijke doelstellingen voor een gezondere voedselomgeving
3.     Verbied alle vormen van ongezonde kindermarketing (onder 18 jaar)
4.     Verlaag de btw op groente en fruit maximaal
5.     Laat misleidende verpakkingen niet ongestraft

Foodwatch hoopt, op basis van het coalitieakkoord, dat de NVWA eindelijk ook in actie zal komen om misleidende verpakkingen en etiketten strenger aan te pakken. Zoals gezondheidsclaims op producten die helemaal niet gezond zijn.

Volgens het akkoord: “We versterken de positie van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Dit vraagt een aanzienlijke publieke investering in de publieke taken van de NVWA.”
Een verbod op alle vormen van ongezonde kindermarketing (onder 18 jaar) komt er helaas nog niet, maar de bal is wel aan het rollen: “We beschermen kinderen extra tegen niet-passende ‘online’ reclame en kindermarketing, geven ze het recht om niet gevolgd te worden en geen dataprofielen te krijgen.”

Elif Stepman: "De helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar. Overgewicht is ook nog eens toegenomen ten tijde van corona. Het is hoog tijd dat de overheid eindelijk effectieve maatregelen doorvoert. Hoe sneller, hoe beter."

Meer info over de foodwatch-campagnes: