Nieuwsberichten 14.06.2021

Foodwatch vraagt EU om 0% btw voor groente en fruit

Foodwatch vraagt de Europese Raad om bij de herziening van de btw-regels van de EU een 0% btw-tarief voor niet-verwerkte groente en fruit mogelijk te maken. Zo krijgen de lidstaten de mogelijkheid dit als een maatregel voor gezonde voedingskeuzes in te voeren.

Het tegengaan van obesitas is een van de grootste uitdagingen voor de gezondheid die de EU-lidstaten moeten aanpakken. Gewichtsproblemen en obesitas nemen in de meeste lidstaten in snel tempo toe: in 2014 had naar schatting 51,6% van de bevolking van de EU (18 jaar en ouder) overgewicht. Volgens schattingen van het Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had in 2010 ongeveer 1 op de 3 kinderen in de leeftijdsgroep van 6-9 jaar in de EU overgewicht of obesitas . Naar schatting wordt jaarlijks 7% van de nationale gezondheidsbegrotingen in de EU besteed aan ziektes die verband houden met obesitas.

Vooral de overdaad aan ongezonde snacks en de gebrekkige consumptie van groente en fruit is een groot probleem: slechts 14% van de EU-bevolking eet de aanbevolen vijf porties groente en fruit per dag.

Huidige EU-wetgeving bepaalt dat 5% het minimum btw-tarief is

Ieder land in Europa kiest voor een verschillende benadering of strategie om de obesitas-epidemie tegen te gaan. Er zijn steeds meer bewijzen dat preventie de meest effectieve strategie is. We zien eindelijk dat meer regeringen beginnen met het hervormen van de voedselomgeving om de gezondere keuze, de makkelijke keuze te maken. De aanpassingen variëren van reclamebeperkingen voor ongezonde levensmiddelen, duidelijke voedingsetiketten op de voorkant van verpakkingen, minimumeisen voor maaltijden op school en kinderdagverblijf en  fiscale maatregelen zoals gezondheidsgerelateerde voedselbelastingen.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat aan een veelomvattende strategie belangrijk is; er bestaat niet één wondermiddel om obesitas terug te dringen. Helaas hebben de lidstaten zeer weinig speelruimte op het gebied van fiscale maatregelen, oftewel, voor subsidies voor groente en fruit.

Volgens de WHO zijn gerichte subsidies voor groente en fruit een van de beleidsopties met het "grootste potentieel om positieve veranderingen in de consumptie teweeg te brengen". De meest belastingefficiënte manier om onbewerkte groente en fruit te subsidiëren is een verlaging van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). Sommige lidstaten hebben hun btw-tarieven voor groente en fruit al verlaagd tot het door de EU-wetgeving toegestane minimumniveau. Daar nog onder gaan is helaas niet toegestaan.

Foodwatch vraagt de EU om groente en fruit op de btw-vrijstellingslijst te zetten

Gelukkig kan de situatie worden verbeterd. De Europese Raad is momenteel bezig met een herziening van het btw-kader. Mogelijk wordt er dan een zogenoemde "positieve lijst" opgenomen voor productgroepen die een btw-tarief van 0 procent kunnen krijgen. Vandaar dat foodwatch alle EU-lidstaten heeft aangeschreven en om hun steun heeft gevraagd voor het opnemen van onbewerkte groenten en fruit in de btw-vrijstellingslijst (0%).

Foodwatch voert al jaren actie tegen de hoge btw op groente en fruit. Je kunt nog steeds een protestmail sturen. DOE MEE!