Privacybeleid

Privacy en local storage beleid

Privacy- en cookiestatement foodwatch

1. Inleiding
Foodwatch is de voedselwaakhond van Nederland. Samen met tienduizenden consumenten zoals jij zetten we ons in voor jouw recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel. We laten zien waar het fout gaat en wijzen overheid en industrie op hun verantwoordelijkheid om consumenten te beschermen. We zijn een internationale organisatie en volledig onafhankelijk. Dit betekent dat we voor en dankzij consumenten werken. Foodwatch ontvangt geen subsidie van de overheid en accepteert geen geld van de levensmiddelenindustrie. Daarom hebben we jouw hulp hard nodig en werven we donateurs om ons werk te kunnen doen. Voor ons werk is het ook noodzakelijk persoongegevens te verzamelen en verwerken, daarover lees je hier meer.

2. Toepasselijkheid
Deze Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke informatie verstrekt door donateurs, actie-deelnemers, correspondenten en relaties (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites en social media van foodwatch.

3. Verantwoordelijkheid Persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens is:
Stichting foodwatch Nederland
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam
KvK nummer: 34370358
020-7741079
contact(at)foodwatch(dot)nl

4. Hoe verzamelt foodwatch persoonsgegevens
Word je donateur, schrijf je je in voor de foodwatch nieuwsbrief of doe je mee met een (online) actie of petitie, dan vraagt foodwatch om je e-mailadres en overige (contact)gegevens. Foodwatch verzamelt ook gegevens als je solliciteert, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier, bijvoorbeeld via social media, met ons in contact treedt. 

Sommige van de petities die we ontwikkelen kunnen worden geopend en ondertekend via andere sites die onafhankelijk worden beheerd door derden. Jouw gegevens worden vervolgens verzameld en verwerkt door deze derde partijen. Via deze derde partijen worden jouw gegevens vervolgens aan ons doorgegeven. Stel jezelf op de hoogte van het privacybeleid van de site(s) van deze derden wanneer je deze gebruikt.

5. Welke persoonsgegevens verzamelt foodwatch
Foodwatch verzamelt je contactgegevens, waaronder: (bedrijfs)naam, aanhef, adres, telefoonnummer, e-mailadres; je gegevens met betrekking tot donaties waaronder: transacties, bankgegevens, periodieke giftovereenkomsten; en verder actie- of petitiedeelnames, likes op facebook, nieuwsbrief-interactie (opens en clicks), en, geanonimiseerd en geaggregeerd, je bezoek van onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een iemand ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact(at)foodwatch(dot)nl, dan verwijderen wij deze informatie.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan foodwatch, kunnen wij, anoniem en geaggregeerd, of met toestemming van jou (zie cookies), gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over je gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om foodwatch te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt.

6. Waarom verzamelt foodwatch Persoonsgegevens
We gebruiken je gegevens om je op de door jou gewenste wijze te informeren over de campagnes en acties van foodwatch, ontwikkelingen en actualiteiten op voedselgebied en hoe je ons kan helpen in de strijd voor eerlijk, veilig en gezond voedsel.

Steun je ons met een gift of door mee te doen met een (online) actie, dan gebruiken we je gegevens (ook) om uitvoering te geven aan de donatie of als bewijs van deelname. Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

We gebruiken je gegevens ook om je vragen te beantwoorden en om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites, actiepagina’s en social media verkrijgen. Zo weten we hoe we onze website gebruiksvriendelijker en informatiever kunnen maken.

7. Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting foodwatch Nederland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld zoals hierboven aangegeven. Elk jaar verwijderen we de persoonsgegevens die hiervoor niet meer nodig of bruikbaar zijn.

Verder verwijderen de persoonsgegevens van sollicitanten na het afronden van de selectieprocedure, tenzij wederzijds is overeengekomen de gegevens te bewaren voor later contact.

8. Delen van persoonsgegevens

We delen je gegevens alleen met derden wanneer dit bijdraagt aan de hiervoor genoemde doeleinden. Met deze derde organisaties die in onze opdracht jouw gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden als dat wettelijk verplicht is.

9. Deelnemen aan online acties van foodwatch
Bij sommige (online) acties word gevraagd een e-mail te versturen naar de overheid of een bedrijf om aandacht te vragen voor een bepaalde misleiding omtrent voedsel. Je verstuurt dan een bericht vanaf je eigen e-mailadres (via ons). Je naam en e-mailadres worden daardoor bekend bij het ontvangende overheidsorgaan of bedrijf. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat je wordt benaderd door bedrijven en overheden die via onze cyberacties e-mails ontvangen. Laat het ons alsjeblieft weten als je vermoedt dat je privégegevens door één van onze doelgroepen zijn achterhaald of openbaar gemaakt, doordat je hebt deelgenomen aan een (online) actie van foodwatch.

10. Jouw rechten: inzien, recht op dataportabiliteit, aanpassen, afmelden en vergetelheid
Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door foodwatch worden verwerkt. Je kunt je gegevens uiteraard ook (laten) aanpassen of verwijderen.

Je kunt per e-mail, telefoon of post door foodwatch worden geïnformeerd, en je kunt je toestemming hiervoor altijd intrekken via contact(at)foodwatch(dot)nl.

Verder bevat iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt een link waarmee je je kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Indien je dit wenst kan je eveneens je contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je mag ons ook vragen om je gegevens helemaal uit onze database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd volledig gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij financiële gegevens 7 jaar bewaren. Als we geen gehoor geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

11. Hoe beveiligt foodwatch persoonsgegevens?
Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft foodwatch fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Foodwatch maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. Foodwatch schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker. Al onze bewerkers worden verplicht om jouw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze bewerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 0207741079 of contact(at)foodwatch(dot)nl.

12. Social media knoppen

Wij gebruiken op onze website geen actieve buttons of widgets van Facebook of andere aanbieders. Deze zijn problematisch omdat ze automatisch informatie van de website naar Facebook of Twitter sturen. De deelknoppen op de website van foodwatch zijn eenvoudige links naar de sociale netwerken, via welke ook content wordt doorgegeven. Gegevens worden alleen verzonden als je het betreffende sociale netwerk daadwerkelijk wilt gebruiken om het aan te bevelen en op deze knoppen klikt om dit te doen. We raden je aan je op de hoogte te stellen van het privacybeleid van de betreffende social media.

13. Cookies en dergelijke
Foodwatch gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Hieronder lees je welke cookies wij plaatsen en hoe je hierin een keuze kunt maken.

Local storage
Onze websites maken gebruik van local storage, een met cookie vergelijkbare functionaliteit. Local storage is een techniek waarmee data lokaal wordt opgeslagen. Local storage wordt gebruikt om onze website te verbeteren. 

Cookies voor de functie "Mijn gegevens opslaan" bij e-mailcampagnes

Om het deelnemen aan onze campagnes gemakkelijker te maken, kunnen de ingevoerde gegevens met behulp van een cookie in de browser, dus op jouw eigen computer, worden opgeslagen. Het formulier is dan al ingevuld bij een volgend bezoek aan de site. Het formulier kan vervolgens worden gewist door op de opmerking boven het formulier te klikken, waardoor ook de geplaatste cookies worden verwijderd.

Technisch noodzakelijke cookies

Wanneer je een pagina van onze website bezoekt, verschijnt meestal een klein formulier dat aangeeft dat je je voor de nieuwsbrief kunt aanmelden of een e-mailcampagne kunt ondertekenen. Bij het sluiten van dit formulier wordt een zogenaamde "session cookie" geplaatst zodat dit formulier bij een volgend bezoek aan de pagina niet meer verschijnt. Deze cookie wordt automatisch verwijderd wanneer je de site verlaat.

Voor het invullen van onze formulieren (contact, actie, donatie) worden ook enkele functioneel noodzakelijke cookies geplaatst. Alle cookies worden na 1 jaar gewist, sommige al eerder.

Als betalingsmethoden zoals iDeal worden gebruikt, kunnen de betalingsproviders extra cookies maken. Meer informatie over deze cookies moet worden aangevraagd bij de respectievelijke betalingsproviders.

Analytics cookies
Foodwatch maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Foodwatch gebruikt deze data alleen geaggregeerd.

Jouw bezoek wordt alleen door Google Analytics geregistreerd als je hier actief mee akkoord gaat door op de knop "Ja" in onze cookiebanner te klikken en daarmee instemt met de tracking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door cookies in jouw browser te verwijderen.

Je kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics. 

Eigenschappen
Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Personaliseren van reclame-uitingen
Google stelt non-profitorganisaties via “Google Adwords”/“Google Ad Grants” in staat om een ​​bepaald aantal gratis advertenties in de zoekresultaten van Google te plaatsen. Ook Foodwatch maakt gebruik van dit aanbod. Bij bepaalde zoektermen toont Google daarom advertenties die gebruikers naar de website van foodwatch leiden.

Als AdWords-klant gebruiken we Google Conversion Tracking, een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google AdWords plaatst een cookie op jouw computer ("Conversion Cookie". "), Als je onze website bereikt via een Google-advertentie. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als je bepaalde van onze pagina's bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze site. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. De AdWords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Conversietracking vindt alleen plaats als je hier actief mee akkoord gaat door op de knop "Ja" in onze cookiebanner te klikken en daarmee instemt met de tracking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door cookies in jouw browser te verwijderen.

Delen
Google deelt deze data met derden.

Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager, een dienst van Google Ireland Ltd., om Google Analytics en Google Adwords te beheren. De Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonsgegevens, maar maakt het voor ons gemakkelijker om met Google Analytics en Google Adwords te werken en vooral om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten om zo websites te optimaliseren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Alle tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd, worden pas van kracht nadat je actief jouw toestemming hebt gegeven voor tracking door op de knop "Ja" in onze cookiebanner te klikken, d.w.z. met jouw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (A) ) AVG. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door cookies in jouw browser te verwijderen.

YouTube-video's op de website

Op onze website kun je soms video's van YouTube bekijken. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). In het geval van YouTube-video's die we nu in onze website opnemen, wordt de verbinding met YouTube pas tot stand gebracht nadat de eerste klik. Deze functie was echter pas beschikbaar vanaf 28 mei 2019. Daarom zijn sommige oudere video's nog steeds direct beschikbaar In principe wordt de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" van YouTube geactiveerd voor YouTube-video's die in onze website zijn geïntegreerd.

14. Wijzigingen
Foodwatch kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je daarom aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

15. Vragen of klachten
Bij vragen kun je een e-mail sturen aan contact(at)foodwatch(dot)nl. Wil je je gegevens corrigeren of inzien of heb je bezwaar tegen de verwerking van je gegevens door foodwatch.nl, dan kun je eveneens een e-mail sturen aan contact(at)foodwatch(dot)nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard helpen wij je ook als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Laatste update juli 2021