Privacybeleid

Privacy en local storage beleid

Privacy- en cookiestatement foodwatch

1.    Inleiding
foodwatch is de voedselwaakhond van Nederland. Samen met tienduizenden consumenten zoals jij zetten we ons in voor jouw recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel. We laten zien waar het fout gaat en wijzen overheid en industrie op hun verantwoordelijkheid om consumenten te beschermen. We zijn een internationale organisatie en volledig onafhankelijk. Dit betekent dat we voor en door consumenten werken. foodwatch ontvangt geen subsidie van de overheid en accepteert geen geld van de levensmiddelenindustrie. Daarom hebben we jouw hulp hard nodig en werven we donateurs om ons werk te kunnen doen.

2.    Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van foodwatch.

3.    Verantwoordelijkheid Persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens is:
Stichting foodwatch Nederland
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam
KvK nummer: 34370358

4.    Hoe verzamelt foodwatch persoonsgegevens
Word je donateur, foodwatcher, wil je de foodwatch nieuwsbrief ontvangen of doe je mee met een (online) actie of petitie, dan vraagt foodwatch om je e-mailadres en overige contactgegevens. foodwatch verzamelt ook gegevens als je solliciteert, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier, bijvoorbeeld via social media,  met ons in contact treedt. 

Sommige van de petities die we ontwikkelen kunnen worden geopend en ondertekend via andere sites die onafhankelijk worden beheerd door derden. Uw gegevens worden vervolgens verzameld en verwerkt door deze derde partijen. Via deze derde partijen worden uw gegevens vervolgens aan ons doorgegeven. Stel uzelf op de hoogte van het privacybeleid van de site(s) van deze derden wanneer u deze gebruikt.

5.    Welke persoonsgegevens verzamelt foodwatch
foodwatch kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties of deelname, of gegevens die relevant zijn indien je met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, eenmalige giftgever, petitietekenaar of deelnemer aan één van onze acties.

Als je ons liked op facebook, maken we hiervan een notitie in onze systemen, zodat we je niet twee keer met hetzelfde verhaal hoeven te benaderen, of juist maar één keer met een actie die jou aanspreekt.  

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan foodwatch, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over je gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om foodwatch te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’. 

6.    Waarom verzamelt foodwatch Persoonsgegevens
Steun je ons door een gift of door mee te doen met een (online) actie, dan gebruiken we je gegevens om uitvoering te geven aan een (schenkings) overeenkomst. We gebruiken gegevens ook om je vragen te beantwoorden en om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites, actiepagina’s en social media verkrijgen.  Daarnaast gebruiken we jouw contactgegevens om onze relatie met je in stand te houden. We houden je graag op de hoogte van onze dienstverlening, activiteiten en fondsenwerving. Dit doen we via e-mail of telefoon, maar ook via social media. We verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit bijdraagt aan de hiervoor genoemde doeleinden. Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden als dat wettelijk verplicht is. 

7.    Deelnemen aan online acties van foodwatch
In sommige (online) acties word gevraagd een e-mail te versturen naar de overheid of een bedrijf om aandacht te vragen voor een bepaalde misleiding omtrent voedsel. Je verstuurt dan een bericht vanaf je eigen e-mailadres. Je naam en e-mailadres worden daardoor bekend bij het ontvangende overheidsorgaan of bedrijf. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat je wordt benaderd door bedrijven en overheden die via onze cyberacties e-mails ontvangen. Laat het ons alsjeblieft weten als je vermoedt dat je privégegevens door één van onze doelgroepen zijn achterhaald of openbaar gemaakt, doordat je hebt deelgenomen aan een (online)actie van foodwatch.

8.    Jouw rechten: recht op dataportabiliteit & vergetelheid
Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door foodwatch worden verwerkt. Je kunt je gegevens uiteraard ook aanpassen. Je kunt per e-mail of telefoon door foodwatch worden geïnformeerd, ook indien je telefoonnummer is geregistreerd in het bel-me-niet register. Maar je kunt je hiervoor altijd afmelden. En ook als jij niet wilt dat we opslaan dat jij onze acties liked op Facebook, kan je dit aan ons laten weten via contact@foodwatch.nl. Indien je dit wenst kan je eveneens je contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie.  Je mag ons ook vragen om je gegevens uit onze database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

E-mail
Indien je je hebt aangemeld voor onze e-mails  dan bevat iedere nieuwsbrief bovendien een link waarmee je je kunt afmelden. 

9.    Hoe beveiligt foodwatch persoonsgegevens?
Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft foodwatch fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Foodwatch maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. foodwatch schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker. Al onze bewerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze bewerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. 

10.    Cookies
Foodwatch gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Local storage
Onze websites maken gebruik van local storage, een met cookie vergelijkbare functionaliteit. Local storage is een techniek waarmee data lokaal wordt opgeslagen. Local storage wordt gebruikt om onze website te verbeteren. 

Analytics cookies
foodwatch maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Foodwatch gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. 

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics. 

Namen: _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz

Eigenschappen
Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.


Social media cookies
Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Twitter. Met behulp van zogenaamde buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube en Instagram kun je eenvoudig informatie over Foodwatch op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kan je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, YouTube en Instagram inzien.

Delen
Sociale media delen deze data met derden.

Personaliseren van reclame-uitingen
foodwatch maakt voor haar websites gebruik van retargetting. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van foodwatch op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Namen: Doubleclick, Facebook impressions. 

Delen
Google en Facebook delen deze data met derden.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:
•    Cookies en Internet Explorer, zie: support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•    Cookies en Firefox, zie: support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
•    Cookies en Google Chrome, zie: support.google.com/chrome/answer/95647
•    Cookies en Safari, zie: support.apple.com/kb/ph19214
•    Cookies en Opera, zie: help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

11.    Wijzigingen
foodwatch kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je daarom aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

12.    Vragen
Bij vragen kun je een e-mail sturen aan contact(at)foodwatch(dot)nl. Wil je je gegevens corrigeren of inzien of heb je bezwaar tegen de verwerking van je gegevens door foodwatch.nl, dan kun je eveneens een e-mail sturen aan contact(at)foodwatch(dot)nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard helpen wij je ook als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Laatste update 2 oktober 2020