Nieuwsberichten 19.05.2020

NGO's willen einde aan kooien in veehouderij

  • Mens, dier en milieu

Elf organisaties, waaronder Compassion in World Farming, foodwatch Nederland, Dierenbescherming, Wakker Dier en Varkens in Nood, vragen landbouwminister Schouten per brief om zich in te zetten voor een einde aan het gebruik van kooien in de veehouderij. De organisaties steunen het succesvolle Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ ('End the Cage Age') dat in het afgelopen jaar door 1,4 miljoen Europeanen is ondertekend.

Het aantal gevalideerde Nederlandse handtekeningen is inmiddels bekend: 153.958. Nooit eerder heeft een Europees burgerinitiatief zoveel Nederlandse handtekeningen ontvangen. Bijna viermaal het benodigde aantal voor een nationaal burgerinitiatief.  De organisaties roepen de minister op om te luisteren naar de wens van de burgers en zich in Nederland en in de EU in te zetten voor een einde aan het gebruik van kooien voor onder andere kippen, konijnen en moedervarkens in de veehouderij.

Geert Laugs, directeur Compassion in World Farming Nederland (CIWF) en Nederlands lid van het organisatiecomité: “Het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ zet het enorme dierenleed dat veroorzaakt wordt door kooien in de veehouderij hoog op de Europese politieke agenda. Het laat zien dat mensen een betere veehouderij willen. Een kleinschaligere waar dieren een goed leven hebben, naar buiten kunnen en de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Het opsluiten van dieren in krappe kooien voor de productie van goedkoop vlees en eieren is niet meer van deze tijd. Niet alleen de Europese Commissie maar ook de landbouwministers moeten nu naar de burgers luisteren en actie ondernemen.”

Alternatieven zijn voorhanden

In de Europese veehouderij zitten honderden miljoenen dieren opgesloten in kooien. Het gaat hierbij onder meer om kippen, konijnen, kalveren, moedervarkens, kwartels, eenden en ganzen. De dieren hebben zeer beperkte bewegingsvrijheid en bijna geen mogelijkheid voor hun natuurlijke gedrag. Het dierenleed is zeer ernstig. Voor alle diersoorten zijn al alternatieve commerciële systemen in gebruik die beter dierenwelzijn garanderen, zoals vrije uitloop.

Wetgeving is noodzakelijk

De organisaties benadrukken in hun brief het belang van Europese wetgeving, zodat de huidige trend naar een kooivrije veehouderij versneld kan worden. Een aantal lidstaten heeft al een begin gemaakt met een verbod van kooien. Zo zijn kooien voor moedervarkens verboden in Zweden, terwijl Duitsland besloten heeft met ingang van 2025 geen kippenkooien meer toe te staan. In Oostenrijk zijn kooien voor vleeskonijnen al verboden en België volgt dat voorbeeld in 2025.  Nederland loopt hierin achter en staat het gebruik van kooien toe.

Foodwatch wil dat Europese voedselfabrikanten moeten kooi-eieren weigeren

Lees meer

Kooien passen niet in kringlooplandbouw

Het gebruik van kooien past geenszins in de kringlooplandbouwvisie van minister Schouten. Dieren in kooien zijn immers afgesloten van een natuurlijke kringloop en hun welzijn is ernstig in het geding.

Grootste dierenwelzijnscampagne

Stop de kooien is een van de grootste dierenwelzijnscampagnes ooit; meer dan 150 organisaties uit heel Europa doen mee. Het burgerinitiatief roept de Europese Commissie op om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij voor moedervarkens, legkippen, konijnen, kalveren, eenden, ganzen en kwartels vanwege het grote dierenleed. De oproep is breed gesteund: in 18 Europese landen werd de drempel voor het vereiste aantal handtekeningen overschreden. 

In het najaar zal het definitieve en geverifieerde aantal steunbetuigingen aan de Europese Commissie worden aangeboden, die verplicht is met een reactie te komen. Ook het Europees Parlement zal het voorstel om alle kooien in de veehouderij te verbieden bespreken.

In Nederland wordt het burgerinitiatief ondersteund door: Bont voor Dieren, CAS International, CWIF, Dier&Recht, Dierenbescherming, Eyes on Animals, foodwatch Nederland, Varkens in Nood, VIER VOETERS, Wakker Dier en World Animal Protection.