Nutri-Score: foodwatch waarschuwt voor lobby-invloed

Een politieke "stuurgroep" zal beslissen over de verdere ontwikkeling van het voedselkeuzelogo Nutri-Score. Dat heeft het ministerie van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekendgemaakt. De commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van de ministeries van de zeven Europese landen die de Nutri-Score al gebruiken of van plan zijn dat te doen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Een wetenschappelijk comité onder de stuurgroep moet de berekeningsgrondslag van de Nutri-Score optimaliseren op basis van wetenschappelijke bevindingen. Foodwatch verwelkomt de oprichting van het wetenschappelijk comité als een belangrijke stap in de richting van de europeanisering van de Nutri-Score. Tegelijkertijd waarschuwen we als voedselwaakhond voor mogelijke invloed van de voedingsindustrie via de achterdeur van de overkoepelende stuurgroep, die zou moeten tekenen voor alle beslissingen.

Waken voor verwatering

De voedingsindustrie heeft er groot belang bij om de berekeningsgrondslag van het voedingswaardestoplicht zodanig af te zwakken dat onevenwichtige levensmiddelen beter scoren. Dit moet worden voorkomen. Vorig jaar had foodwatch Duitsland eisen van de voedingsindustrie gepubliceerd om het Nutri-Score algoritme zo te veranderen dat zelfs sommige suikerhoudende dranken een groen verkeerslicht zouden krijgen en vlees- en worstproducten er beter vanaf zouden komen.

"De politieke stuurgroep mag niet de toegangspoort zijn voor belangen van de industrie! Het is van het grootste belang dat de Nutri-Score een consumentvriendelijk voedingsetiket blijft, gebaseerd op wetenschap en onafhankelijk van enige politieke of economische invloed," aldus Luise Molling van foodwatch. 

Risico dat stuurgrop wordt beïnvloed door industrie

De politieke stuurgroep die tot dusver door de zeven Europese "Nutri-Score-landen", waaronder Nederland, is opgericht, wordt niet alleen voorgezeten door het wetenschappelijk comité, maar ook door een technisch comité dat verantwoordelijk is voor toepassingskwesties. Hoewel de namen van de in het wetenschappelijk comité vertegenwoordigde wetenschappers bekend zijn gemaakt, zijn tot dusver noch het reglement van orde noch de samenstelling van het stuurcomité bekend. Foodwatch acht het positief dat de leden van het wetenschappelijk comité allemaal informatie over mogelijke belangenconflicten moeten verstrekken en dat het comité onafhankelijk van economische beïnvloeding moet werken. Er zou echter een risico bestaan dat de industrie op hoger niveau invloed uitoefent op de stuurgroep.

De Nutri-Score, die zijn oorsprong kent in Frankrijk, neemt aanbevolen voedselcomponenten zoals vezels en bepaalde eiwitten op in een algemene beoordeling, naast het suiker-, vet- en zoutgehalte. Het voedselkeuzelogo geeft vervolgens één enkele waarde - op een vijfpuntsschaal van een donkergroene "A" voor de meest gunstige balans tot een gele "C" en rode "E" voor de minst gunstige.

Wachten op Brussel: vooralsnog vrijwillige etikettering

De basis voor de berekening van de Nutri-Score wordt dit jaar herzien. In Nederland testen fabrikanten sinds de zomer van 2020 met het voedingswaarde-etikettering. Omdat een wettelijke verplichting op nationaal niveau alleen niet mogelijk is volgens de Europese wetgeving, blijft etikettering vooralsnog vrijwillig. De Europese Commissie is van plan om in het vierde kwartaal van 2022 een verplicht Europees voedingslogo voor levensmiddelen voor te stellen.