Conimex pocht met ‘Recyclebare verpakking'

Conimex pronkt trots met ‘Recyclebare verpakking’ op de kroepoekzakken. En daar stopt het niet bij: ook staat er nu een groot verhaal over recyclen en ‘op weg naar duurzaamheid’ op de website. Daar werken ze bij Conimex kennelijk 'hard aan'. In de praktijk komt het erop neer dat consumenten nu door een nieuwe nationale regeling (en dus géén verdienste van Conimex) chipszakken bij het plastic afval mogen gooien in plaats van bij restafval. Sinds 2020 kunnen afvalverwerkers in Nederland dit namelijk beter uitsorteren en verwerken. Maar het feit dat het gescheiden wordt, betekent nog niet dat het echt gerecycled wordt. De kans op verbranding is even groot. In plaats van recycling van de kroepoekzakken, recyclet Conimex dus vooral andermans werk. En daar is niet veel duurzaams aan.

Pronken met andermans veren

“Bij Conimex werken we hard om stap voor stap onze producten te verduurzamen, waarbij we kijken naar zowel ingrediënten, als naar verpakkingen”, staat op de website van Conimex. En verder: “Met de nieuwe afspraak voor inzameling en verbeterde verwerking zijn we een stap dichterbij het verduurzamen van onze verpakkingen.” Conimex heeft echter zelf geen stappen gezet om haar kroepoekverpakkingen recyclebaar te maken. Dit is enkel en alleen te wijten aan nieuwe technieken in de afvalverwerking.

Tot voor kort was een chipszak niet recyclebaar: consumenten moesten het bij het restafval gooien. Bij chipszakken is er immers vaak een metaallaagje aan de plastic buitenkant gelijmd, wat het moeilijk te verwerken maakt. Het laagje aluminium wordt gebruikt om chips langer knapperig te houden, omdat het ervoor kan zorgen dat er minder licht en lucht in de verpakking komen. Sinds 2020 kunnen afvalverwerkers in Nederland dit wel uitsorteren en verwerken. Daarom mogen chipszakken nu wel bij het plasticafval (PMD). Afvalverwerkers kunnen de zakjes, na het uitsorteren, ‘mixen’ tot bijvoorbeeld steigerplanken of bermpaaltjes. Of ze kunnen er kunststofkorrels van maken (waaruit bijvoorbeeld potgrondzakken gemaakt kunnen worden).

Dankzij de nieuwe technieken van de afvalverwerking mogen de chipszakken van Unilever nu bij het plasticafval worden gegooid (waardoor de kans op recycling groter is), in plaats van bij rest. Dit is echter geen verdienste van Unilever zelf, al wordt deze schijn wel gewekt. Hier komt ook nog eens bij dat de kroepoekzakken, met een laagje aluminium, moeilijker blijven te recyclen dan alternatieven die bijvoorbeeld alleen uit ‘puur’ plastic bestaan. Toch wijt Conimex een hele pagina aan haar marketingverhaal 'op weg naar circulaire verpakkingen'. Een verhaal dat, als je goed leest, vooral gepronk is met andermans veren.

Recycling? Even veel kans op verbranding

En of de verpakking echt recyclebaar is, is nog maar de vraag. Daar heb je als consument geen zicht op en geen garantie voor, al ga je hier wel vanuit via de claim 'recyclebare verpakking'.

De verpakking mag nu wel bij het plasticafval (PMD) in plaats van bij het restafval, maar dat is geen garantie dat het ook gerecycled wordt. De recycling hangt helemaal af van de sortering van het plastic afval. De verpakking kan zowel bij de stroom 'mix kunststoffen' belanden (die worden verwerkt tot dikwandige producten) of in de verbrandingsoven. Het enige wat Conimex dus kan claimen is 'mag bij PMD', in plaats van een duurzaam imago op te hangen.

De definitie van 'recyclebaar' is (nog) niet wettelijk vastgelegd. Producenten kunnen hier misbruik van maken en misleidende milieuclaims op hun verpakkingen plaatsen. Conimex kan de duurzame claim niet hard maken, dus is het volgens foodwatch vooral een misleidende marketingtruc. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (zie factsheet) geeft aan:

“Wanneer recycling van de verpakking (theoretisch) mogelijk is, maar deze recyclingmethode voor de verpakking die de claim draagt (nog) niet in voldoende mate beschikbaar is voor de doelgroep, doorgaans de gebruikers van de verpakking, dan kan de verpakking niet worden aangeprezen als ‘recyclebaar’.”

De definitie van 'recyclebaar' is (nog) niet wettelijk vastgelegd. Producenten kunnen hier misbruik van maken en misleidende milieuclaims op hun verpakkingen plaatsen. Conimex kan de duurzame claim niet hard maken, dus is het volgens foodwatch vooral een misleidende marketingtruc.