Frank, Campagneleider

"Het verbaast me dat we in twee generaties tijd met z'n allen zo ver van ons voedsel af zijn komen te staan. In Nederland en Europa heerst in mijn ogen een soort voedsel-analfabetisme. We hebben het de afgelopen decennia helemaal uit handen gegeven aan het bedrijfsleven en de overheid. Juist waar kennis en informatie het hardst nodig is, onder burgers die tegelijkertijd consumenten zijn, is deze het minst beschikbaar of begrijpelijk. Bij Foodwatch zet ik me daarom in om dat analfabetisme tegen te gaan."  

Frank werkt sinds 2020 bij foodwatch, nu als campagneleider. In 2023 is hij uitgeroepen tot 'voedselveranderaar' en staat hij namens Foodwatch op de Food100-lijst. Frank studeerde Internationale Economie & Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht. De wereld van voedsel en horeca volgt hij al meer dan 15 jaar. Voor hij naar Foodwatch kwam was hij onder meer hoofdredacteur en trendwatcher bij Food Inspiration en een uitgeverij voor horecavakbladen.  

Frank
Campagneleider
Foodwatch Nederland
frank@foodwatch.nl