Nicole, Directeur

"Voedselveiligheid en -integriteit zijn nog nooit zo actueel geweest. Consumenten hebben het recht om te weten wat ze eten - van boer tot bord.  Ze hebben ook het recht om te verwachten dat de Europese en Nederlandse voedselwetgeving deze rechten afdwingt - en hen mogelijkheden tot een rechtsgang geeft als ze te maken hebben met onjuist geëtiketteerde, verontreinigde of anderszins risicovolle levensmiddelen. Hoewel het een kleine organisatie is, heeft Foodwatch Nederland een indrukwekkend aantal campagnes gewonnen namens consumenten, zoals het veranderen van misleidende etiketten, het tegengaan van schadelijke handelsovereenkomsten en het aan de kaak stellen van voedselschandalen.''

Nicole is cultuurwetenschapper en heeft altijd voor maatschappelijke organisaties gewerkt. Naast haar werk in de politiek en bij dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren werkte ze aan vrouwenkwesties die van invloed zijn op Centraal- en Oost-Europa en de Kaukasus en aan water- en sanitatieprojecten in Ghana en India.

In haar vrije tijd is Nicole onbezoldigd actief in het bestuur van Stil, een stichting voor mensen zonder verblijfsvergunning en dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

Nicole van Gemert
Directeur
Foodwatch Nederland
nicole@foodwatch.nl