Persberichten 27.10.2015

Onderzoek foodwatch: gevaarlijke minerale olieresten in rijst, pasta en cornflakes

Veel pasta’s, rijst, cornflakes en andere voedingsmiddelen zijn besmet met schadelijke minerale olieresten. Dit blijkt uit een uitgebreid laboratoriumonderzoek in opdracht van consumentenorganisatie foodwatch. Van de 120 geteste producten die gekocht zijn in Nederlandse, Duitse en Franse winkels, blijken 51 producten (43%) zogenaamde aromatische koolwaterstoffen uit minerale oliën te bevatten (MOAH). MOAH worden ervan verdacht kankerverwekkend en mutageen te zijn. 17 van de 36 (47%) geteste producten uit Nederland blijken besmet. De vervuiling werd aangetroffen in alle onderzochte Nederlandse productgroepen: pasta’s, rijst, cornflakes en hagelslag. Verpakkingen die gemaakt zijn van gerecycled papier vormen een belangrijke bron van deze besmetting. Deze verpakkingen bevatten vaak nog minerale oliën uit de oude drukinkten, maar ook talloze andere gevaarlijke stoffen, die via de verpakking in ons eten terecht kunnen komen.

foodwatch doet een beroep op de Europese Commissie om wetgeving op te stellen die zogenaamde ‘functionele barrières’ verplicht voor levensmiddelenverpakkingen die gemaakt zijn van papier of karton. Daarnaast wil foodwatch dat maximale limieten worden opgesteld voor de besmetting van ons voedsel met minerale oliën en andere schadelijke stoffen. foodwatch start hiervoor vandaag een e-mailactie richting eurocommissaris Andriukaitis. Omdat het opstellen van Europese regelgeving een proces van jaren is, roept foodwatch tevens de Nederlandse overheid op om tussentijds effectieve nationale wetgeving op te stellen. Vooralsnog gelden geen specifieke wetten in Europa of Nederland om te voorkomen dat ons voedsel besmet raakt met minerale oliën die als verontreiniging in verpakkingen aanwezig zijn.

Naast de gevonden MOAH zijn in 100 van de 120 (83%) onderzochte producten zogenaamde verzadigde koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOSH) gevonden. MOSH hopen op in het lichaam en worden ervan verdacht organen te kunnen beschadigen. MOSH zijn in kwantitatieve zin de grootste verontreiniging in het menselijk lichaam. Deels zijn lage concentraties MOSH gevonden maar in 12 gevallen (10%) was de verontreiniging ernstig te noemen: meer dan 5 mg per kg. 9 van deze 12 ernstig verontreinigde producten kwamen uit Nederlandse winkels, waarmee een kwart van de onderzochte Nederlandse producten ernstig verontreinigd blijkt. Ook is de gemiddelde gevonden concentratie minerale oliën in producten uit Nederland, opmerkelijk hoger dan de producten uit met name Duitsland, en in mindere mate Frankrijk. Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat er in Duitsland al veel (media)aandacht is geweest voor het gevaar van minerale oliën in voeding. Als reactie daarop hebben voedingsfabrikanten in Duitsland wellicht al maatregelen genomen. In Nederland is die aandacht er nog amper geweest. Voor het laboratoriumonderzoek selecteerde foodwatch 120 (droge) voedingsmiddelen met een lange houdbaarheid - producten waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor de migratie van minerale oliën. Het betroffen zowel A-merken als huismerken van de grote supermarkten. Alle testresultaten per onderzocht product zijn inzichtelijk in ons rapport.

Noot voor de redactie
Meer informatie 

Beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar.

Contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een interview? Neem dan contact op met Sjoerd van de Wouw, Campaigner, via 06-159.66.428 / 020-774.10.79 of via sjoerd.van.de.wouw@foodwatch.nl