Succes campagne tegen de export van giftige pesticiden

EU wil "het goede voorbeeld geven"

Vorig jaar lanceerde foodwatch een e-mailactie tegen de multinationals Bayer, BASF en Syngenta. Deze bedrijven exporteren pesticiden die verboden zijn in de EU, vanwege hun schadelijke effecten voor de gezondheid, wel nog steeds naar ontwikkelingslanden. De resten van deze gevaarlijke bestrijdingsmiddelen komen als een boemerang ook op ons bord terecht, via de import van bijvoorbeeld groente en fruit.  

De EU heeft eindelijk gereageerd op de druk van foodwatch, vele andere NGO's en bezorgde Parlementariërs. De EU wil "het goede voorbeeld geven" en zal waar nodig relevante wetgeving wijzigen. De 65.000 stemmen van bezorgde en verontwaardigde foodwatchers werden gehoord!

In de EU-publicatie 'de Chemische Strategie voor Duurzaamheid: naar een gifvrije omgeving' (oktober 2020) geeft de EU aan stappen te gaan ondernemen tegen de export van verboden pesticiden.

"De EU zal het goede voorbeeld geven en er, in overeenstemming met de internationale verplichtingen, voor zorgen dat gevaarlijke chemische stoffen die in de Europese Unie verboden zijn, niet voor de export worden geproduceerd, onder meer door de relevante wetgeving te wijzigen indien en wanneer dat nodig is".

Om de druk op de ketel te houden ondertekende foodwatch samen met 74 andere maatschappelijke organisaties een brief gericht aan de Europese Commissie (november 2020), op initiatief van PAN (Pesticide Action Network). Hierop bevestigt de Europese Commissie nu opnieuw dat ze “momenteel de verschillende opties voor de verwezenlijking van deze doelstelling in overweging nemen, met inbegrip van een herziening van de wetgeving.”

Foodwatch is verheugd over deze stap in de richting van strengere regelgeving. Er moet hier echter wel een kanttekening bij gemaakt worden: we kunnen pas in 2023 concrete stappen verwachten. Pesticiden die verboden zijn voor gebruik in de EU kunnen momenteel dus nog steeds worden geproduceerd en verkocht door EU-bedrijven (Bayer, BASF) en het Zwitserse Syngenta.

Frankrijk heeft wel al stappen ondernomen om de productie, verkoop en export van deze giftige pesticiden te verbieden. De EU heeft hiermee de blauwdruk om het verbod ook in andere lidstaten door te voeren; hoe eerdere hoe beter!

Foodwatch wil dat de export van verboden pesticiden nu stopt. Mens en milieu lijden hier wereldwijd onder. Foodwatch blijft dan ook bezorgde consumenten oproepen om een protestmail naar Bayer, BASF en Syngenta te ondertekenen.