Nieuwsberichten 29.09.2017

Supervervuild ‘superfood’: 70% gojibessen bevat te veel pesticide-resten

Overschrijdingen tot 55x norm landbouwgif ongehinderd op jouw bord

Wederom blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onze gezondheid onvoldoende beschermt. Gojibessen, die bekend staan als supergezond ‘superfood’, blijken supervervuild met bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit onze analyse van de nog niet door de NVWA gepubliceerde controlegegevens over residuen van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Deze gevoelige gegevens kreeg foodwatch in handen door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).  

7 van de 10 gojibessen ernstig besmet

Driekwart van de gojibessen bleek in 2016 resten van bestrijdingsmiddelen te bevatten. Veel van de monsters bevatten meerdere soorten landbouwgif; tot wel 21 verschillende stoffen per monster! Bij 7 op de 10 gojibessen werden in 2016 de wettelijke toegestane hoeveelheden bestrijdingsmiddelen overschreden. Er komen overschrijdingen van wel 55 keer de wettelijk toegestane hoeveelheid landbouwgif op voor. Een gedeelte van de aangetroffen middelen is voor gebruik in de EU zelfs verboden vanwege gezondheidsrisico’s: 70% van de gojibessen was hiermee besmet.

De vervuiling met het bestrijdingsmiddel carbofuran, dat door EFSA wordt aangemerkt als "zeer giftig” met een "gevaar voor zeer ernstige, onomkeerbare effecten”, was in twee gevallen zo hoog dat er sprake was van een mogelijk acuut gezondheidsrisico voor zowel baby’s als jonge kinderen. Dit verboden en zeer toxische middel werd in totaal 10 keer aangetroffen. Niet alleen bij gojibessen zorgde dit verboden middel voor acute gezondheidsrisco’s; ook bij erwten en bij drakenvruchten werden de acute gezondheidswaardes (acute referentie dosis, ARfD) in 2016 overschreden.

NVWA beschermde jou (weer) niet

Het is natuurlijk totaal onverantwoord dat dergelijk zwaar vervuild fruit in Nederland verkocht is, zonder dat de NVWA heeft ingegrepen. Zeker gezien de acute gezondheidsrisico voor baby’s en jonge kinderen. Er zijn door de toezichthouder op voedselveiligheid hierover namelijk geen veiligheidswaarschuwingen gepubliceerd om jou te waarschuwen voor de besmette gojibessen die je wellicht al had gekocht.

Het is te gek voor woorden dat jij mogelijk vervuilde gojibessen hebt gegeten, zonder dat de NVWA je daarvoor gewaarschuwd heeft. De NVWA had consumenten natuurlijk direct via een publieke waarschuwing moeten oproepen de vervuilde gojibessen niet te eten. Dat vindt ook emeritus hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders, aan wie we de controlegegevens hebben voorgelegd:

“In dit onderzoek zijn zeer sterke overschrijdingen van de wettelijke normen gevonden voor carbofuran en propargiet. Vanwege de daarmee verbonden risico’s voor de gezondheid van consumenten moet de NVWA bij dergelijke overschrijdingen een publiekswaarschuwing afgeven. Ook dienen de in omloop zijnde gojibessen met dergelijke normoverschrijdingen van de markt te worden gehaald. Gezien het hoge percentage onderzochte gojibessen waarbij overschrijding van de wettelijke normen voor resten bestrijdingsmiddelen is vastgesteld moeten gojibessen door de NVWA de komende tijd onder verscherpt toezicht worden gesteld.” Aldus Professor Lucas Reijnders, Emeritus hoogleraar milieukunde in reactie op ons onderzoek.

Uit meldingen van dit jaar uit andere landen blijkt dat gojibessen soms nog steeds zwaar vervuild zijn met verboden middelen. We roepen de NVWA en bedrijven dringend op om gojibessen onder verscherpt toezicht te stellen en bij normoverschrijdingen direct de producten uit de handel te halen en consumenten te waarschuwen. Groente en fruit eten is belangrijk en gezond, maar ernstige vervuiling met mogelijk gevaarlijke bestrijdingsmiddelen is daarbij natuurlijk onaanvaardbaar!

Uitgebreidere informatie over de vervuilde gojibessen vind je hier