Persberichten 19.04.2016

Tweede Kamer buitenspel bij invoering TTIP en CETA

Omstreden handelsverdragen zoals TTIP en CETA kunnen grotendeels zonder instemming van de Tweede Kamer worden ingevoerd. Dat stelt voedselwaakhond foodwatch op basis van een analyse van het goedkeuringsproces van de Europese Unie. Via een zogenaamde ‘voorlopige inwerkingtreding’ kunnen deze verdragen mogelijk dit jaar al van kracht worden. Door “een truc in een achterkamertje in Brussel” dreigt de Tweede Kamer volgens foodwatch buitenspel gezet te worden. Dit zal grote gevolgen voor onder meer de voedselveiligheid en consumentenbescherming in Nederland. De voedselwaakhond roept Kamerleden daarom op om zich tegen deze stille goedkeuring van het CETA-verdrag te verzetten.

Nederland bij afwijzen verdrag nog drie jaar kwetsbaar voor schadeclaims

De effecten van de voorlopige inwerkingtreding van CETA gaan bovendien heel erg ver blijkt uit het onderzoek van foodwatch. Zo blijven onderdelen van het verdrag zelfs na afwijzing door de Tweede Kamer nog drie jaar van kracht. Dit kan volgens foodwatch tot allerlei problemen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de omstreden investeringsbescherming in CETA en TTIP.  Hiermee kunnen bedrijven Nederland voor een speciale rechtbank slepen als ze menen dat nieuw beleid hun investeringen bedreigt. Strengere regels op het gebied van voedselveiligheid, arbeidsvoorwaarden of het milieu zouden dan in de toekomst aanleiding kunnen zijn voor enorme schadeclaims. Met de voorlopige inwerkingtreding van CETA kan de situatie ontstaan dat Nederland drie jaar lang kwetsbaar is voor dit soort schadeclaims op basis van een verdrag dat de Tweede Kamer en een meerderheid van de Nederlandse bevolking helemaal niet wil.

Handelswijze EU onverstandig en onhandig

De EU en de Nederlandse regering misleiden hun burgers door te suggereren dat de Tweede Kamer de belangrijkste beslissing moet nemen over TTIP en CETA, aldus foodwatch. Want tegen de tijd dat de Kamer mag stemmen zullen de verdragen al grotendeels inwerking zijn getreden. foodwatch is van mening dat dit niet zo zou mogen zijn. CETA en TTIP zijn zeer omvattende verdragen die een grote invloed op onze wetten, regels en democratie zullen hebben. “Een verdrag dat zo’n grote invloed zal hebben op de beleidsruimte van Kamerleden kan niet voorlopig worden ingevoerd zonder de instemming diezelfde Kamerleden.” stelt politiek campaigner Jurjen de Waal van foodwatch. “Deze handelswijze is onbegrijpelijk als je kijkt naar de discussie die in Nederland is ontstaan over Europese verdragen naar aanleiding van het Oekraïnereferendum. Daar moeten we van leren, want CETA zou heel goed het onderwerp van een volgend referendum kunnen zijn. Al meer dan 100.000 Nederlanders hebben de oproep hiervoor al ondertekend. Nederland zou niet dezelfde fout moeten maken door CETA alvast inwerking te laten treden om vervolgens door de kiezer teruggefloten te worden.”

foodwatch heeft haar analyse van het CETA-verdrag vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. De voedselwaakhond verzoekt Kamerleden om Minister Ploumen van Buitenlandse Handel op te roepen om zich te verzetten tegen de voorlopige inwerkingtreding van CETA. De goedkeuring van CETA staat begin juni op de agenda bij het overleg van de Europese Raad van Ministers in Brussel.

Achtergrond voor redactie

foodwatch analyse CETA verdrag

Brief aan Tweede Kamerleden

NB: foodwatch heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken sinds 2 maart herhaaldelijk om een standpunt gevraagd inzake de mogelijke voorlopige inwerkingtreding van CETA, maar hierover geen enkele reactie ontvangen. Dat is opvallend omdat bij soortgelijke verzoeken doorgaans binnen enkele dagen is gereageerd.

Artikel 30.7.3.d  uit CETA-verdrag (pagina 228) over voorlopige inwerkingtreding:

"Notwithstanding paragraphs 1 and 2, if the provisional application of this Agreement is terminated and this Agreement does not enter into force, a claim may be submitted under Section F of Chapter Eight (Investment) within a period no longer than three years following the date of termination of the provisional application, regarding any matter arising during the provisional application of this Agreement, in accordance with the rules and procedures established in this Agreement."