Nieuwsberichten 30.09.2019

Voedselfabrikanten stoppen met omstreden nano-kleurstof E171

Remia, Mora, Mars, Goodbite, Lindt, Haribo en A.Vogel stoppen met het gebruik van E171 in hun producten. Dit hebben zij foodwatch toegezegd nadat de NVWA vorige maand concludeerde dat er een mogelijke relatie is tussen consumptie van de witte kleurstof titaniumdioxide (E171) en een hoger risico op darmkanker. De NVWA had daarbij het kabinet aangeraden bedrijven te stimuleren om de kleurstof te vervangen. foodwatch besloot hierop half september de fabrikanten die de stof nog gebruiken, rechtstreeks aan te schrijven. Albert Heijn, Jumbo, Jamin, La Place, Etos, Friesland Campina en Unilever hebben niet positief gereageerd op het verzoek van foodwatch om te stoppen met het gebruik van E171. In Frankrijk geldt per 2020 een verbod op het gebruik van E171 vanwege de risico’s.

foodwatch: “Stoffen die mogelijk kanker veroorzaken horen absoluut niet thuis in ons voedsel en moeten verboden worden. De voedingsindustrie verzet zich fel tegen een verbod maar feit is dat deze kleurstof enkel en alleen dient om een product een ander kleurtje te geven”. 

Kleurstof E171 met nanodeeltjes omstreden

De witte kleurstof E171 bestaat deels uit zeer kleine ‘nanodeeltjes’. Deze nanodeeltjes zijn omstreden omdat nog onvoldoende bekend is hoe die zich in je lichaam gedragen en of die bijvoorbeeld je darmwand kunnen passeren. Ze worden in diverse onderzoeken in verband gebracht met een verhoogd risico op darmkanker bij consumptie maar daarover zijn de meningen verdeeld. Ook wordt gevreesd voor leverschade. Bij inademing is de stof kankerverwekkend, concludeerden de autoriteiten IARC en ECHA.

Het RIVM waarschuwt voor de mogelijke risico’s van de stof. Het Nederlandse BuRo (onderdeel NVWA) adviseert de Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins “te overleggen met voedselproducenten om te zorgen dat consumenten minder worden blootgesteld aan E171 en/of titaniumdioxide”. Het BuRo benadrukt ook dat verder wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker als gevolg van E171 noodzakelijk is. ‘Een geldige risico-evaluatie is niet mogelijk zolang deze studies niet zijn afgerond.’ Ook volgens de Franse Autoriteit voor voedselveiligheid (ANSES) kan de veiligheid van het additief momenteel niet worden aangetoond. In Frankrijk mag de stof vanaf 2020 daarom niet meer aan voedsel worden toegevoegd. De Franse regering past hierbij terecht het Europese voorzorgsbeginsel toe: producten en stoffen mogen alleen op de Europese markt worden toegelaten wanneer zij bewezen veilig zijn.