Nieuwsberichten 10.11.2020

WUR erkent tekortkomingen rond transparantie

Voedingswetenschappers onvoldoende transparant over nevenwerkzaamheden

Wageningen University & Research erkent, naar aanleiding van onderzoek van foodwatch, dat er een gebrek is aan transparantie over nevenwerkzaamheden: “Foodwatch constateert echter terecht dat dit niet bij alle onderzochte buitengewoon hoogleraren was gebeurd.” WUR verzoekt al de buitengewoon hoogleraren om hun nevenwerkzaamheden openbaar te maken en zal dit blijven monitoren. Foodwatch eist 100 % transparantie over nevenwerkzaamheden. Niet alleen bij WUR, maar ook bij de andere universiteiten.

WUR belooft beterschap

WUR publiceert op haar website een reactie op het onderzoek van foodwatch. WUR belooft actie te ondernemen: “WUR heeft alle buitengewoon hoogleraren nogmaals benaderd en dringend verzocht de tekortkomingen rond nevenwerkzaamheden in het systeem op korte termijn aan te passen! Het registreren van de nevenfuncties van (bijzonder) hoogleraren blijft prioriteit binnen WUR en zal blijvend onder de aandacht worden gebracht en worden gemonitord.”

Ook de commissie wetenschappelijke integriteit van WUR reageert op het foodwatch-rapport en schakelt het College van Bestuur van Wageningen University in, met “het dringende verzoek zorgvuldig aandacht te besteden aan het mogelijke gebrek aan transparantie van nevenwerkzaamheden en affiliaties door  medewerkers van WUR.”

Foodwatch hoopt dat dit op korte termijn zal leiden tot betere transparantie. Transparantie is immers cruciaal voor onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk onderzoek. Iedereen moet kunnen nagaan of er sprake is van eventuele belangenverstrengeling, of hier in ieder geval waakzaam voor zijn.

Kamervragen

Het gebrek aan transparantie moet echter structureel aangepakt worden. Niet alleen WUR, maar alle universiteiten moeten transparantie over nevenwerkzaamheden waarborgen. Hierbij spelen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een belangrijke rol. Op basis van het foodwatch-rapport stelde SP Kamervragen aan de Minister van OCW - wat hopelijk tot strengere controle, handhaving en naleving van de transparantieregels zal leiden.

Een selectie uit de Kamervragen:

  • Wat is uw reactie op de publicatie van Foodwatch die stelt dat Wageningse voedingswetenschappers regels overschrijden?
  • Hoe kan het dat nog steeds nevenfuncties onvermeld blijven, terwijl in 2007 al de belofte werd gedaan om volledige openbaarheid te geven? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de afspraken rond nevenwerkzaamheden wordt nageleefd?
  • Hoe gaat u ervoor zorgen dat op korte termijn alle nevenfuncties van hoogleraren volstrekt openbaar zijn? Bent u bereid sancties in te stellen indien instellingen medewerking weigeren?

Eisen foodwatch

In ons rapport vind je een overzicht van alle eisen die foodwatch op basis van het onderzoek formuleerde. We hopen dat de verschillende partijen hieraan tegemoet komen. WUR heeft alvast gereageerd, we wachten een reactie van VSNU en het Ministerie van OCW verder af.

Voedselwaakhond foodwatch wil dat de consument kan vertrouwen op onafhankelijke – of op z’n minst transparante – voedselwetenschap. Via het manifest ‘‘Stop de uitverkoop van wetenschap!’ roepen we de verschillende spelers op tot actie. Teken je ook?