Nieuwsberichten 14.12.2016

Lobbywatch Nederland opgericht

foodwatch is een van de initiatiefnemers van Lobbywatch Nederland, een coalitie van maatschappelijke organisaties die pleit voor meer transparantie en betere regulering van lobbyactiviteiten in Nederland. Op 14 december is Lobbywatch gelanceerd met de publicatie van een onderzoek naar de lobby van het bedrijfsleven in Nederland rondom de hernieuwde goedkeuring van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Het onderzoek van Lobbywatch  laat zien hoe corporate capture, waarbij bedrijfsbelangen het overheidsbeleid bepalen, werkt en wat daarvan de risico’s zijn. Lobbywatch heeft een manifest opgesteld met aanbevelingen om lobby in Nederland beter te reguleren en besluitvorming transparanter te maken. 

Lobby in Nederland nauwelijks in beeld

Tussen de 5.000 en 25.000 professionele lobbyisten lopen door de Haagse wandelgangen. Het merendeel daarvan vertegenwoordigt commerciële belangen. Controversiële lobbypraktijken waarover in de media wordt bericht of die door maatschappelijke organisaties zijn onderzocht, maken de invloed van lobbyisten in Den Haag steeds zichtbaarder. Omdat lobbyen in Nederland praktisch ongereguleerd is, weten we niet wie er lobbyen, waarover, hoe vaak of op welke manier.

Onderzoek naar glyfosaat bevestigt problematiek

Het onderzoek van Lobbywatch naar de lobby in Nederland rondom het bestrijdingsmiddel glyfosaat bevestigt dat er in Den Haag nauwelijks zicht te krijgen is op de praktijken van lobbyisten. Via openbare middelen is moeilijk inzicht te krijgen in de contacten er zijn geweest. tussen. Wel is het duidelijk dat het bedrijfsleven veel inspraak heeft in de besluitvorming. Zo kwam de wetenschappelijke beoordeling van de EU en Nederland tot stand op basis van door de industrie zelf aangeleverde studies. Uit het onderzoek blijkt dat Van Dam de argumenten van het bedrijfsleven grotendeels heeft overgenomen. Vooral de stelling dat “de wetenschap” geen bezwaar ziet tegen toelating van glyfosaat valt op omdat een bekende studie van de WHO het tegenovergestelde concludeert. Op basis van deze omstreden conclusie negeerde Van Dam het voorzorgsbeginsel dat burgers moet beschermen tegen stoffen waarvan de veiligheid niet is vastgesteld.

Maak lobby transparant

Volgens Lobbywatch toont het onderzoek aan dat de Nederlandse overheid te weinig inzicht geeft in de wijze waarop zij belangen weegt. Hierdoor ontstaat een risico dat belangen niet gelijk worden gewogen. Lobbywatch heeft daarom een manifest opgesteld waarin zij de politiek oproept om lobby beter te reguleren. De overheid moet meer openheid geven over de inbreng van externe partijen, zowel van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke onderzoeken in de besluitvorming. Daarnaast pleiten de betrokken organisaties voor meer inzicht in de agenda’s van verantwoordelijke bestuurders, politici en ambtenaren. Lobbywatch zal de komende jaren onderzoeken uitvoeren en campagne voeren om deze doelen te realiseren waardoor een discussie zoals rondom de goedkeuring van glyfosaat voorkomen kan worden. Dit is noodzakelijk om het vertrouwen in de overheid te vergroten.

Lees hier het manifest van Lobbywatch Nederland

Lees hier het onderzoek 'Een giftige Lobby' naar de lobby voor de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat.