Nieuwsberichten 02.08.2017

foodwatch eist rectificatie NVWA over advies ei-consumptie

foodwatch wil dat de NVWA zo snel mogelijk op haar website het advies aan consumenten over de consumptie van eieren rectificeert. Daar wordt nog steeds gezegd dat consumenten gerust eieren kunnen eten, als de code op de eieren maar niet overeenkomt met de lijst van eieren waarvan de NVWA al heeft geconcludeerd dat ze te hoge gehalten fipronil bevatten – momenteel 28 bedrijven. Dit advies staat recht tegenover het advies dat de hoogste baas van de NVWA gisteren op Nieuwsuur gaf na enkele kritische vragen. Daar raadde hij aan tot zondag geen eieren te eten omdat dan pas de uitslagen van alle verdachte bedrijven bekend zijn. Hij ontkende in het programma dat de NVWA advies gaf dat de consumptie van eieren veilig is, terwijl letterlijk op de website van de NVWA tot de dag van vandaag staat: “Kan ik nog eieren eten? Ja, […]”Hierna worden de eiercodes gegeven van de bedrijven waar de besmetting al vast staatVervolgens staat er: “In alle andere gevallen adviseren wij het advies van het voedingscentrum te volgen (1 à 2 voor kinderen 4 jaar en 2 à 3 voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen.)” Ook op 22 juli stelde de controledienst dat “er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid”, waarna zij een week later moest toegeven dat er alsnog te hoge gehalten fipronil in eieren van tientallen bedrijven gevonden waren. Bij 1 bedrijf was zelfs sprake van acuut gevaar. foodwatch: “De NVWA zet telkens het licht op groen voor consumenten rond de veiligheid van eieren maar moet daar nu al tweemaal op terugkomen. Dit wekt sterk de indruk dat de dienst vooral de schade voor ei-bedrijven wil beperken in plaats van de schade voor de volksgezondheid.” De NVWA krijgt al langer kritiek dat ze het economisch belang te veel laat meewegen in haar beleid, met het gevaar dat dit ten koste gaat van de gezondheid van consumenten. Dit beeld wordt versterkt doordat de NVWA werkt onder de vlag van het Ministerie van Economische Zaken, waar vooral met een economische bril naar problemen wordt gekeken.

foodwatch uitte gisteren al kritiek op deze handelwijze van de controledienst. Op 22 juli werd al duidelijk dat er fipronil in eieren terecht was gekomen. De NVWA beweerde toen al meteen voorbarig: “Er is echter geen direct gevaar voor de volksgezondheid.” Daar moest de dienst maandagavond op terugkomen: er waren toch eieren verkocht die “een acuut gevaar opleveren voor de volksgezondheid”. Momenteel zijn van grofweg de helft van de 180 van besmetting verdachte bedrijven de testresultaten bekend. Daarvan blijken er 27 zoveel fipronil te bevatten dat consumptie door kinderen wordt afgeraden. Bij 1 bedrijf was de besmetting met fipronil zo hoog dat de NVWA moest waarschuwen voor acuut gevaar voor de volksgezondheid. Van de andere bedrijven verwacht de NVWA pas komend weekend de uitslag. Om die reden gaf de NVWA baas gisteren in Nieuwsuur na kritisch doorvragen toe: “Tegen het weekend hebben we alle analyses gedaan en kunnen we een definitief oordeel geven…. Als iemand zegt, nou ik kan zonder een ei te eten, kan ik leven tot zondag, zou ik dat aanraden. <Interviewster: dus u weet wat onveilig is maar nog niet wat veilig is?> Nee.”  Er zijn pakweg 1.000 ei-productiebedrijven in Nederland, dus grofweg 1 op de 5 bedrijven is geblokkeerd vanwege de verdenking van besmetting. De precieze gehalten fipronil in eieren zijn niet bekend gemaakt. De NVWA heeft eerder dit jaar beloofd vaker haar onderliggende risicoanalyses bekend te maken. Dat is in dit geval om onbekende reden niet gebeurd.