Nieuwsberichten 06.02.2017

Franse Super U pakt negentigtal omstreden ingrediënten aan

De Franse supermarkt Super U belooft van een negentigtal omstreden ingrediënten of hulpstoffen dat zij deze in haar huismerk producten zal vervangen of verminderen. Voor een deel is dit al gedaan. Tot deze ingrediënten behoren onder andere palm olie, aspartaam, smaakversterker MSG, GMO’s, fructose-glucose stroop en diverse pesticiden waaronder glyfosaat.

Ø  De hele lijst van 90 omstreden stoffen

De supermarkt geeft aan dat ze daarbij afgaat op de zorgen van klanten. Die hebben in steeds grotere mate bedenkingen bij het gebruik van deze stoffen. De supermarkt wil daarom luisteren naar de wensen van haar klanten, ook al is het gebruik van de stoffen in Europa officieel toegestaan.

De zorgen betreffen negatieve gezondheidsgevolgen bij consumptie maar ook bijvoorbeeld de zorgen om de gevolgen voor het milieu. Per stof is een plan opgesteld. Sommige stoffen op de lijst zijn inmiddels al vervangen of verminderd.

Voor palmolie geldt bijvoorbeeld dat deze deels vervangen wordt en de resterende palm olie gecertificeerd moet zijn volgens de regels van RSPO, een keurmerk waar onder meer het WNF bij betrokken is.

Aspartaam is al vervangen sinds 2013, claimt Super U. De stof is echter vervangen door andere kunstmatige zoetstoffen die zelf ook niet onomstreden zijn, zoals sucralose.

Ook het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat staat op de lijst. De belofte ten aanzien hiervan gaat over de verkoop van de onkruidverdelger in de winkel, en niet over het gebruik op landbouwgewassen die in de voedingsproducten van Super U komen.

Voor wat betreft GMO’s wil Super U het gehalte regionaal geproduceerd veevoer verhogen en daarmee minder (meestal genetisch gemodificeerde) soja gaan gebruiken om de dieren voor haar vlees te voeren.

Fructose-glucose stroop is vervangen door andere vormen van suiker. Geen woord over vermindering van suikergehaltes.

Het is duidelijk dat er nog een hele hoop moet gebeuren en lang niet alle maatregelen al veel voorstellen. Maar het signaal dat Super U bovenwettelijke maatregelen neemt voor de gezondheid van haar klanten en het milieu is bemoedigend.