Nieuwsberichten 29.03.2018

Nederlandse pluimveebedrijven overtreden structureel de regels

DEN HAAG (ANP/foodwatch) - Bedrijven in de pluimveevleesketen leven de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid niet goed na. Nog te vaak hebben de dieren onvoldoende voer en drinkwater en doordat er in de stallen te weinig droog strooisel ligt, hebben ze sneller last van pijnlijke zweren aan de poten. Eenmaal in het slachthuis is het risico groot dat het pluimvee niet goed wordt verdoofd voor het wordt geslacht.

Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die ook signaleert dat pluimveehouders zich niet houden aan alle regels voor het gebruik van antibiotica. Rob van Lint (inspecteur-generaal NVWA) erkent dat de sector afgelopen jaren stappen in de goede richting heeft gemaakt, maar hij spreekt van een zorgelijk beeld. ,,Naleving van wet- en regelgeving bij ondernemers in meerdere ketenschakels schiet te kort of regels worden moedwillig overtreden.”

De NVWA gaat strenger optreden, laat minister Carola Schouten van Landbouw weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil beterschap van de pluimveesector en maakt daar binnenkort afspraken over.

foodwatch is geschrokken van de harde conclusies van de NVWA over structurele fraude en onhygiënische praktijken in de pluimveesector. Nóg schrikbarender is de vrijblijvende opstelling van het kabinet. De NVWA schetst een beeld van een uit de voegen gegroeide sector die structureel moedwillig risico’s neemt met de gezondheid van de consument om winst te kunnen maken. Zo ziet de NVWA fraude met onder andere salmonella-onderzoeken en het illegaal gebruik van antibiotica. De minister lijkt de consument daarvan de schuld te geven en verwijst naar die consument om “voor zijn wensen als het gaat om voedselveiligheid en dierenwelzijn een eerlijke prijs te betalen”. Dat is de wereld op zijn kop! De consument heeft recht op veilig voedsel, en het is de taak van de overheid om daarop toe te zien.