Nieuwsberichten 28.11.2019

Nederland krijgt de Nutri-Score! Maar producenten mogen het niet invoeren?

De Nutri-Score wordt het nieuwe voedselkeuzelogo voor Nederland, kondigt het Ministerie van Volksgezondheid officieel aan. Hiermee is de jarenlange campagne van voedselwaakhond foodwatch en andere consumentenorganisaties een succes. Toch mogen producenten de Nutri-Score nog niet implementeren. Consumenten moeten nog tot minstens 2021 wachten op een logo dat ongezonde producten ontmaskert en vergelijking in één oogopslag mogelijk maakt. foodwatch: “Eerst hadden we bijna een Europees verplicht logo, dat na industrielobby werd afgeschaft. Dan hadden we het Vinkje, dat een logo van de industrie bleek en dus ook werd afgeschaft. Nu hebben we eindelijk de onafhankelijke Nutri-Score, maar mag het nog niet op de verpakking staan. Hoeveel tijd gaan we nog verliezen?” foodwatch betreurt het dat producenten worden ontmoedigd om het logo in te voeren. In de plaats daarvan zou Nederland dit net als België en Frankrijk moeten stimuleren, zodat de Nutri-Score verplicht kan worden op Europees niveau.

Nutri-nog-niet

De Nutri-Score mag volgens het Ministerie nog niet worden ingevoerd door producenten, aangezien uit een deskstudie van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat er verschillen zijn tussen de Nederlandse voedingsrichtlijn ‘Schijf van Vijf’ en de Nutri-Score. Dit zou voor verwarring zorgen bij de consument: “de achterliggende berekening van Nutri-Score moet zodanig worden aangepast dat door het logo bij de Nederlandse consumenten zo min mogelijk verwarring kan ontstaan over wat de gezonde(re) keuze is.” Uit het logo-onderzoek van het Ministerie en wetenschappelijk onderzoek blijkt echter net dat de Nutri-Score consumenten “het beste in staat stelt om gezonde keuzes te kunnen maken.” foodwatch: “Niet het logo is verwarrend, maar het eindeloze gepolder erover”.

Volgens foodwatch wacht de consument al lang genoeg op een goed voedselkeuzelogo, terwijl zo'n logo één van de belangrijkste aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is om obesitas en overgewicht aan te pakken. “Het is goed dat we werken aan een betere Nutri-Score. Maar is de oplossing dan echt twee jaar géén Nutri-Score?" België en Frankrijk kozen een betere strategie: de Nutri-Score zo breed mogelijk invoeren en gaandeweg verbeteren. Foodwatch: “Het is al moeilijk genoeg om producenten warm te maken voor dit ontmaskerende logo. Het helpt niet bepaald om de Nutri-Score nog zo'n twee jaar wettelijk te verbieden”.

Maak Nutri-Score zo snel mogelijk verplicht

Een voedselkeuzelogo als de Nutri-Score werkt alleen goed als alle producenten dit op hun verpakkingen plaatsen. In plaats van dit te ontmoedigen, zou Nederland beter inzetten op Europese verplichting. De Nutri-Score kan immers enkel verplicht opgelegd worden aan bedrijven, als het Europees erkend wordt. Individuele lidstaten zijn hier niet tot bevoegd (zie (EU) No. 1169/2011, artikelen 30, 35 en 36). Zolang er geen Europees verplicht logo is – wat in 2010 al werd tegengehouden na een industrielobby van 1 miljard euro – kunnen voedingsbedrijven vrijwillig kiezen of ze een voedselkeuzelogo implementeren. Daardoor is er een risico op cherry picken: voor gezonde producenten is het gratis reclame, ongezonde doen lekker niet mee. 

Foodwatch roept het Ministerie op om de Nutri-Score niet langer te vertragen, maar er in de plaats voor te zorgen dat het logo op zo veel mogelijk producten in Nederland en Europa komt te staan. 

Meer informatie over de Nutri-Score vind je hier.