Nieuwsberichten 06.07.2023

Glyfosaat nieuws: neem consument, boer & milieu serieus!

Vandaag heeft de EFSA (de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) hun langverwachte conclusies uitgebracht over de schadelijke onkruidverdelger glyfosaat. Resultaat? Het middel, ingrediënt van het beroemde Roundup van Monsanto-Bayer, heeft volgens de autoriteit geen "kritieke punten van zorg" voor mens en dier. Tegelijkertijd mist er allerlei informatie om iets te kunnen zeggen over risico's voor consumenten en voor waterplanten. Onbestaanbaar! Het is voor ons klip en klaar dat dit middel niet opnieuw goedgekeurd mag worden. Het voorzorgsprincipe moet serieus genomen worden. Wij roepen de landbouwminister Adema op om voor mens en milieu op te komen en om later dit jaar TEGEN glyfosaat te stemmen! 

Klap in het gezicht van de wetenschap 

Na vele jaren van debat is het glashelder dat het toelatingssysteem van de EU nog steeds niet in staat is om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Terwijl dit eigenlijk het doel is van de EU-pesticidenwetgeving. In 2015 kwam uit de beoordeling van het kankeragentschap IARC dat er een verband is tussen blootstelling aan glyfosaat en kanker en genotixiciteit bij mensen. Ook vele andere studies wezen op  die mogelijke toxiciteit en hormoonvertrorende werking van glyfosaat.  Daarnaast is bewezen dat glyfosaat ernstige schade toebrengt aan de bodem, het waterleven en de biodiversiteit. 

Dat de EFSA nu met een conclusie komt zonder kritieke punten van zorg getuigt er opnieuw van dat het toelatingssysteem niet deugt en dat Europa het voorzorgsprincipe niet serieus neemt. 

Roundup is 's werelds best verkochte pesticide. Zelfs 30% van alle onkruidbestrijding in de EU is glyfosaat. We moeten hier juist zo snel mogelijk vanaf zien te komen!  Een verlenging van glyfosaat zou direct in strijd zijn met de 50% reductiedoelstelling van de EU voor pesticiden van de EU Biodiversiteit en in de Farm to Fork Strategie en de Verklaring van Montreal na de COP15 over Biodiversiteit.

Anke Bakker, campaigner Foodwatch:

Deze troebele conclusie is voor iedereen onbegrijpelijk nieuws. Met gif moet je geen risico's nemen. We doen een beroep op onze minister: stem voor de volksgezondheid en het milieu en zet een streep door dit giftige middel !

Maatschappelijk verzet tegen glyfosaat

Wij strijden al jaren tegen het giftige gyfosaat en inmiddels hebben al in totaal meer dan 550.000 consumenten in Nederland en Frankrijk meegedaan met onze e-mailactie. We moeten onze landbouwministers overtuigen om op te komen voor onze gezondheid en die van de natuur. Als het er straks in Europa op aankomt tijdens de stemming dan moeten de ministers tegen dit middel stemmen! 

Eind van het jaar wordt er over de verlenging van de goedkeuring gestemd in Europa. Wij doen een dringend beroep op minister Adema op tegen te stemmen! Neem de alarmerende studies serieus en sla alle terechte zorgen niet uit de wind. Help de minister te overtuigen als je nog niet hebt meegedaan met onze e-mailactie

Hoe nu verder?

De EFSA heeft slechts een persbericht uitgebracht waarin ze hun conclusie samenvatten. De hele conclusie wordt pas eind juli gepubliceerd en voor de specifieke  achtergrondinformatie moeten we zelfs wachten tot ergens tussen eind augustus en medio oktober. Het gaat om enkele duizenden pagina's aan collegiale toetsing en risicobeoordeling.  In december zullen de lidstaten besluiten of ze glyfosaat nog langer willen goedkeuren, of dat er eindelijk een streep door dit giftige middel wordt gezet.

Weet je nog, de manipulatie van Monsanto? 

De hernieuwde toelating voor 5 jaar in 2017 was al zeer omstreden. Weet je nog hoe het ging rondom de vorige beoordeling van glyfosaat? De aanvrager, Monsanto, bleek met ghostwriters de wetenschap te vervalsen. Ook investeerde het miljardenbedrijf in het beïnvloeden van de publieke opinie met een online aanvalsplan tegen critici. Lees hier alles over de kwestie van de Monsanto Papers en onze inzet toen. 

Er volgde een succesvol Europees Burgerinitiatief. Veel EU-politici, zoals de Franse president Macron, beloofden de 5 jaar te gebruiken om te werken aan een uitfasering. Europese burgers spraken zich in de tussentijd uit in een ander ECI Save Bees and Farmers en in het rapport Future of Europe dat politici de daad bij het woord moeten voegen. 

Doe mee: mail de minister!

Dit maatschappelijk verzet is van groot belang, omdat de macht van de pesticidenindustrie enorm is. Heb jij al van je laten horen richting de minister? Doe mee!

E-Mail ACTIE