Nieuwsberichten 25.04.2023

Manifest voor een gezond, groen en veilig Nederland

Er is actie nodig om de schadelijke gevolgen van landbouwgif te stoppen. Uit onderzoek blijkt dat resten van bestrijdingsmiddelen overal in onze omgeving worden teruggevonden: op voedsel, in de bodem, in drinkwater… En de agrariërs die met bestrijdingsmiddelen werken zijn ook de dupe:  ze hebben een hoger risico op Parkinson en er zijn steeds meer aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en het ontwikkelen van Alzheimer, kanker en voortplantingsproblemen. Daarom roepen wij samen met Natuur & Milieu, de Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en andere maatschappelijke organisaties de overheid op om in actie te komen.

Met ons gezamenlijk Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen dringen we er bij politici en beleidsmakers op aan om werk te maken van een gezond, groen en veilig Nederland. We willen maatregelen waardoor de natuur herstelt en er een gezonde omgeving ontstaat waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De volgende belangrijke punten moeten in plannen en beleid worden vastgelegd:

  1. Pas het voorzorgsbeginsel toe
  2. Zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving
  3. Zorg voor een veilige werkomgeving
  4. Bescherm de biodiversiteit en waterkwaliteit
  5. Versnel de transitie naar natuurinclusieve landbouw
  6. Ondersteun het Europese doel van 50% minder bestrijdingsmiddelen in 2030, stem tegen de verlenging van glyfosaat

>> Lees hier het hele manifest met toelichting per punt


Meer weten over onze plannen?

Foodwatch pleit voor landbouw zonder pesticiden, met een preventieve aanpak van plagen en ziektes op het veld door ruimte te geven aan biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen. Daarvoor moet het Europese en nationale landbouwbeleid fundamenteel herzien worden, gericht op het stimuleren van gifvrij boeren en het zwaar beprijzen van pesticidengebruik. Je vindt hier alles over op onze campagnepagina ‘Naar gifvrije landbouw’.