Nieuwsberichten 14.05.2019

foodwatch start actie voor lobbyvrij voedsellogo

Kabinet niets geleerd van 15 jaar industrielobby

foodwatch roept met een <link http: link.pressmailings.com wf _blank>e-mailactie het kabinet op te kiezen voor een ‘lobbyvrij’ voedselkeuzelogo. De voedingsindustrie lobbyt met succes <link http: link.pressmailings.com wf _blank>al 15 jaar tegen een goed logo door het proces te vertragen, zelf logo’s te introduceren, de criteria te verslappen en te pleiten tegen verplichte invoering. Zij hebben er immers geen belang dat zo'n logo hun producten met té veel suiker, vet en zout ontmaskert. Toch wil het huidige kabinet het nieuwe voedselkeuzelogo – de opvolger van het mislukte industrielogo ‘het Vinkje’ – weer in “nauw overleg” met de voedingsindustrie bepalen. foodwatch is het zat en wil dat het kabinet eindelijk eens onomwonden kiest voor het consumentenbelang, en niet dat van de industrie.

<link>Help! Laat de industrielobby niet opnieuw winnen!

Lalala… lobby

De voedingsindustrie kan zingend en fluitend naar huis gaan: in Nederland polderland (of is het eerder lobbyland?) krijgen ze aan het eind meestal hun zin. Na het fiasco met het industrielogo ‘<link http: link.pressmailings.com wf _blank>het Vinkje', krijgt de industrie opnieuw de kans om een slap logo door te drukken. Het kabinet wil in “<link http: link.pressmailings.com wf _blank>nauw overleg” met de o.a. de voedingsindustrie (de FNLI) het nieuwe logo vormgeven, tijdens <link http: link.pressmailings.com wf>stakeholderbijeenkomsten. Het <link http: link.pressmailings.com wf _blank>verslag van de 1e bijeenkomst belooft niet veel goeds. De industrie wil enkel een logo op de schapkaarten, niet op de verpakking. Terwijl zo’n logo pas goed werkt als het steeds goed zichtbaar en duidelijk is voor de consument, zoals ook <link http: link.pressmailings.com wf _blank>wetenschappelijk onderzoek uitwijst. De FNLI mag ook het consumentenonderzoek over een nieuw logo mee sturen. Geen goed idee, als we naar voorgaand logo-onderzoek in opdracht van de industrie kijken: 70% van de consumenten vonden het Vinkje zogenaamd een <link http: link.pressmailings.com wf _blank>goed systeem, terwijl onafhankelijk consumentenonderzoek net uitwees hoe <link http: link.pressmailings.com wf _blank>verwarrend dit logo was. Tenslotte probeert de FNLI een logo te vertragen door te waarschuwen voor een “<link http: link.pressmailings.com wf _blank>overhaast” besluit, terwijl we al jaren op een nieuw logo wachten.

Een treurige geschiedenis: 15 jaar schaamteloze logo-lobby

Al sinds de eerste Europese discussie over invoering van een verplicht Europees voedselkeuzelogo, is de industrie tegen. Om overgewicht aan te pakken, ijveren <link http: link.pressmailings.com wf _blank>Britse parlementariërs sinds 2004 om een logo op basis van kleuren (met een groen tot rood stoplicht) in te voeren. Zo kunnen consumenten in één oogopslag (on)gezonde producten vergelijken. Producenten willen echter niet dat hun ongezonde producten met een rood stoplicht worden ontmaskerd, en ontketenden een massale <link http: link.pressmailings.com wf _blank>lobby. Om vanonder een kleur-gedoceerd logo uit te komen, lanceerden bedrijven zelf logo’s als tegenmodel, zonder kleuren of met zwakke en misleidende criteria. Dit probeerden <link http: link.pressmailings.com wf _blank>Tesco & co met ‘GDA’, <link http: link.pressmailings.com wf _blank>Coca-Cola & co met ‘ENL’ en de Nederlandse industrie met ‘het Vinkje’ (dat na <link http: link.pressmailings.com wf _blank>hevige kritiek werd afgeschaft). Of ze zwakten bestaande logo’s, zoals het <link http: link.pressmailings.com wf _blank>Britse ‘MTL’, af. Ook verzetten ze zich tegen een verplicht logo. Na een industrielobby van <link http: link.pressmailings.com wf _blank>1 miljard euro, stemde het Europees Parlement in 2010 jammer genoeg tegen een verplicht ‘verkeerslicht’. De industrie zegevierde.

<link><link typo3 null>Trapt de overheid weer in dezelfde val? Teken voor een lobbyvrij logo!

Laat de industrie niet opnieuw winnen!

Op dit moment ligt er dé kans om een kleur-gecodeerd voedselkeuzelogo eindelijk voor elkaar te krijgen. Ons kabinet vertrouwt nog steeds blind op de industrie. Bij de Franse minister zijn de oogkleppen wel al afgevallen: ze vertrouwde staatssecretaris Blokhuis toe dat ze voor het logo ‘de Nutri-Score’ koos, juist omdat de industrie voor een ander logo lobbyde. Wanneer kiest onze overheid ook eindelijk voor het belang van de consument, en niet dat van de industrie?