Nieuwsberichten 11.02.2020

Multinational die overheid aanklaagt om gezond beleid?

Cargill kan via CETA ook in Nederland miljoenen eisen!

De Tweede Kamer stemt deze maand over CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Dit verdrag bevoorrecht multinationals, ten koste van mens, dier en milieu.  Grote multinationals kunnen met het CETA-verdrag in de hand schadeclaims neerleggen bij de Nederlandse overheid als een maatregel hen niet zint, zoals bijvoorbeeld een suikertaks. 

Deze claims kunnen leiden tot torenhoge schadevergoedingen. De voedselgigant Cargill kreeg eerder miljoenen vergoed van Mexico en Polen, omdat deze landen maatregelen namen om de suikerconsumptie te verminderen. We willen toch niet dat maatregelen voor gezonder en veiliger voedsel, leiden tot rechtszaken van suikerfabrikanten? Kom in actie en teken tegen CETA!

De Cargill-casus

 Multinationals die een schadevergoeding eisen, omdat ze minder suiker in hun producten mogen stoppen? Het is helaas geen grap. Het is zelfs iets wat Nederland kan overkomen, als het handelsverdrag CETA wordt goedgekeurd. En het is al eerder gebeurd.

Cargill, één van de grootste voedselhandelaren op de hele wereld, legde grote schadeclaims neer bij Mexico en Polen. Waarom? Beide landen durfden via quota en heffingen maatregelen te nemen om het hoge gehalte aan suikers en zoetstoffen in drankjes tegen te gaan. Cargill Incorporated, dat zetmeel en glucose produceert voor onder meer frisdrank en snoepgoed, ging direct in de tegenaanval. Het resultaat: Mexico moest maar liefst 77 miljoen dollar aan Cargill betalen en Polen 16 miljoen.

Lees meer in deze factsheet, van de coalitie 'Wij Stoppen CETA!'

Foodwatch vertelt in Radar hoe multinationals goed voedselbeleid via CETA kunnen stoppen

Schadeclaims tegen suikertaks?

 Via CETA kunnen bedrijven als Cargill ook in Nederland torenhoge schadeclaims eisen. Dat kan via het Investment Court System (ICS): een tribunaal om de investeringen van bedrijven te beschermen. Bedrijven kunnen hiermee overheden aanklagen als bepaalde maatregelen hun belangen schaden, buiten de nationale rechtssystemen om.

Dit kan overheden al op voorhand afschrikken om strenge maatregelen door te voeren, zoals een suikertaks. Een suikertaks dwingt de industrie om het suikergehalte in hun producten te verminderen - wat sommige bedrijven absoluut niet willen. Verschillende Nederlandse steden roepen op tot een suikertaks en de Staatssecretaris van Volksgezondheid is hier een onderzoek naar gestart. Als Cargill ook in Nederland dreigt met een miljardenclaim tegen een suikertaks, zou het Kabinet dit dan nog steeds willen invoeren? Schadeclaims ontmoedigen beleid dat ons voedsel gezonder, veiliger en duurzamer moet maken. 

Via CETA mag zo'n schadeclaim zomaar. Gezien de claimcultuur van verschillende voedingsbedrijven, zullen ze de mogelijkheid niet onbenut laten om zich te verzetten tegen strenger voedselbeleid.

Geen CETA, geen claims!

Nederland kan CETA en de schadeclaims van multinationals tegenhouden. De parlementen in de Europese lidstaten moeten het volledige verdrag goedkeuren voor het in werking kan treden. De stemming vindt binnenkort plaats. Al heel wat parlementariërs hebben zich uitgesproken tegen het verdrag. Overtuig ook de rest – jouw stem kan écht een verschil maken! We hebben nu al zo'n 11 duizend handtekeingen. Maak dit aantal nog indrukwekkender en teken ook!

Nederland, zeg NEE tegen CETA! 

foodwatch legde op Radar uit hoe multinationals goed voedselbeleid kunnen tegenhouden via CETA. Herbekijk hier de uitzending!