Nieuwsberichten 21.03.2017

NVWA informeert consument niet over Braziliaanse vleesfraude

De Nederlandse Voedsel en –Warenautoriteit (NVWA) laat consumenten in de steek door hen niet te informeren over het vleesfraudeschandaal in Brazilië. Afgelopen vrijdag bleek dat vleesverwerkende bedrijven in Brazilië de afgelopen jaren op grote schaal inspecteurs hebben omgekocht om partijen bedorven vlees goedgekeurd te krijgen voor de verkoop. Een deel van het verrotte vlees is volgens onderzoekers in Europa beland. Toch kunnen Nederlandse consumenten kunnen nergens achterhalen of zij slachtoffer zijn geworden van deze vleesfraude. “De NVWA heeft niets geleerd van het paardenvleesschandaal en laat consumenten opnieuw in de steek door hen niet te informeren”, aldus foodwatch.

NVWA geeft pas dagen na schandaal summiere reactie

Het Braziliaanse vleesschandaal kwam vorige week aan het licht. Om consumenten te beschermen besloot de Europese Commissie vandaag zelfs tot een importverbod van vlees uit Brazilië. Eerder bleek onder meer rot vlees met kankerverwekkende chemicaliën is bewerkt om de stank te verdoezelen en dat er ook gefraudeerd vlees naar de EU is geëxporteerd. Desondanks kwam de NVWA pas daags nadat het schandaal aan het licht kwam met een reactie nadat foodwatch daarom had gevraagd.

De NVWA stelt dat zij geen aanwijzingen heeft dat besmet vlees op de Nederlandse markt terecht is gekomen en dat de betrokken Braziliaanse bedrijven al langere tijd onder verscherpt toezicht staan. De reactie klinkt geruststellend maar het is maar de vraag hoeveel waarde eraan gehecht kan worden. De NVWA geeft geen inzicht in hoeveel vlees uit Brazilië op de Nederlandse markt terecht is gekomen de afgelopen jaren en of daar vlees tussen zat van de bij het schandaal betrokken bedrijven. Ook valt uit de beperkt openbaar gemaakte informatie nauwelijks op te maken door wie en op welke manier de veiligheid van het vlees is vastgesteld. 

Niets geleerd van paardenvleesschandaal

Foodwatch betreurt dat de NVWA niets lijkt te hebben geleerd van de grootschalige voedselschandalen van de afgelopen jaren. Zo weigerde de NVWA bij het paardenvleesschandaal om met de Nederlandse burger te delen in welke producten het paardenvlees was beland, uit angst voor reputatieschade van betrokken bedrijven. Pas nadat foodwatch naar de rechter stapte maakte de NVWA deze informatie gedwongen openbaar. “Consumenten worden bang gemaakt met angstaanjagende krantenkoppen, maar tasten – ondanks de uitspraak van de rechter in de paardenvleeszaak – nu wéér in het duister” stelt foodwatch. “Dat is schandalig. Opnieuw heeft het er de schijn van dat de NVWA de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven boven het belang van de gezondheid van burgers stelt.”