Beleidsbrieven

Beleidsbrieven

Op deze pagina zijn alle brieven die foodwatch zelf heeft verstuurd naar de politiek te vinden. Want natuurlijk maken wij al onze informatie en onze pogingen om het beleid te verbeteren openbaar.

Voeding en Gezondheid

3 februari 2016 - brief foodwatch aan de minister van Volksgezondheid over maatregelen voor een reductie van suiker, vet en zout in voeding

13 februari 2015 - Position paper van Alliantie Stop Kindermarketing

Fraude, toezicht en informatierecht

8 september 2017 - Brief foodwatch input aan commissie Sorgdrager voor onderzoek over fipronil in eieren

23 augustus 2017 - Brief foodwatch aan Kamerleden over fipronil in eieren

3 september 2010 - Brief foodwatch aan Kamerleden over het openbaar maken van alle onderzoeksgegevens die de VWA tot haar beschikking heeft met betrekking tot voeding en specifiek de gegevens over de hygiëne in de Nederlandse horeca

Schadelijke stoffen

27 oktober 2015 - Brief foodwatch aan de minister van Volksgezondheid over de aanwezigheid van minerale oliën in voedsel

1 maart 2016 - Brief foodwatch aan de staatssecretaris van Economische Zaken over geen hertoelating van glyfosaat

15 mei 2017 - testresultaten van 120 producten uit 2015 op de aanwezigheid van minerale oliën, door foodwatch aangeleverd aan EFSA

2 juni 2017 - Brief foodwatch aan de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie met de oproep meetdata over de aanwezigheid van minerale oliën te delen met de Europese Voedselveiligheidsautoriteit

Politieke en wetenschappelijke integriteit

26 januari 2015 - Brief foodwatch aan de minister van Buitenlandse Handel over TTIP

29 juni 2015 - Brief foodwatch aan de minister van Buitenlandse Handel over de onderhandelingen over TTIP

3 juni 2016 - Brief foodwatch aan Kamerleden over het handelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA

8 september 2016 - Brief foodwatch met TTIP-alarmcoalitie over het besluit tot ratificatie en voorlopige inwerkingtreding van CETA

13 september 2016 - Brief foodwatch aan de minister van Buitenlandse Handel over het intrekken van steun voor CETA

16 november 2016 - Brief foodwatch met TTIP-alarmcoalitie aan Kamerleden met verzoek om het reeds geplande debat over CETA met spoed in te plannen

4 februari 2017 - Brief foodwatch aan de minister van Buitenlandse Handel over de bescherming van het voorzorgbeginsel in CETA

Algemeen

19 maart 2013 - Brief foodwatch aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het opschorten van de toelating van neonicotinoïden

16 september 2014 - Brief foodwatch aan de minister van Volksgezondheid over verborgen dierlijke bestanddelen in voeding

27 januari 2015 - Brief foodwatch aan de minister van Volksgezondheid over een 15-puntenplan voor eerlijke etikettering
Bijlage: het 15-puntenplan voor eerlijke etikettering van foodwatch

16 maart 2015 - Position paper: naar een veilig en preventief voedselsysteem