Scholen reclamevrij-2-minuten-info

Kindermarketing op school en in de crèche

Wat is er aan de hand?

Voedselproducenten dringen onze scholen en kinderdagverblijven binnen met reclame voor hun (ongezonde) producten. Onder het mom van voorlichting proberen zij kinderen zo jong mogelijk aan hun merk te binden. Deze kindermarketing staat lijnrecht tegenover de educatieve doelen van scholen en crèches én de beschermde omgeving die zij kinderen willen bieden.

Buiten de schoolmuren worden kinderen al veelvuldig blootgesteld aan geraffineerde marketingtechnieken voor - vaak ongezond - eten en drinken. In de supermarkt, op tv en via internet verleiden voedselproducenten ze met cartoons, kleurige verpakkingen en online spelletjes. Lees meer over deze technieken op onze pagina Kindermarketing!

Kinderen zijn een hele belangrijke doelgroep voor voedselproducenten. Zó belangrijk dat zij speciale marketeers inschakelen om het gedrag van deze kleine consumenten te beïnvloeden. Voedselproducenten wéten dat merkentrouw op jonge leeftijd ontstaat. En ook dat kinderen tot 12 jaar werkelijkheid en reclame nog niet goed uit elkaar kunnen houden.

Wat betekent dit voor jou?

Scholen en kinderdagverblijven zijn plaatsen waar kinderen leren mondige burgers te zijn. Dat is niet alleen in het belang van de kinderen en hun ouders, maar ook van de maatschappij – en dus van ons allemaal. Die educatieve functie staat haaks op de commerciële doelen van voedselbedrijven.

Doe mee aan onze petitie! Maak scholen en kinderdagverblijven reclamevrij! > naar de petitie

Wat is de stand van zaken?

De Reclamecode voor Voedingsmiddelen verbiedt reclame op scholen en kinderdagverblijven. Maar de code maakt een uitzondering voor voorlichtende activiteiten waar een 'erkende autoriteit' mee instemt. Wie zo'n erkende autoriteit is, blijft echter onduidelijk. Van die ruimte maken voedselproducenten dankbaar gebruik.

De voedselindustrie heeft ook eigen 'regels' opgesteld voor bedrijven: ze mogen geen reclame maken gericht op kinderen tot 7 jaar en moeten 'terughoudend' zijn bij kinderen tot 12 jaar. Maar producenten omzeilen de reclamecode én hun eigen regels handig door hun reclame 'voorlichting' te noemen.

Zo biedt Unilever het Blue Band Smeerdiploma aan voor peuters in kinderdagverblijven. En mediaspektakels als het Koningsontbijt en het Nationaal Schoolontbijt – waaraan honderdduizenden schoolkinderen deelnemen – openen in feite de schooldeuren voor de kindermarketing van grote voedselbedrijven. Zelfs de clown van McDonald's dringt onder het mom van voorlichting de scholen binnen.

Wat vindt foodwatch?

Kindermarketing op scholen en kinderdagverblijven is onacceptabel, vind foodwatch. De educatieve doelen van scholen en kinderdagverblijven zijn niet te verenigen met de commerciële belangen van voedselproducenten. Kinderen zijn geen marketingobject en zeker binnen de onderwijsmuren moeten zij veilig kunnen leren en spelen.

De voedselindustrie heeft duidelijk aangetoond dat zelfregulering niet werkt. foodwatch vindt dan ook dat de overheid paal en perk moet stellen aan kindermarketing. Zij moet ervoor zorgen dat scholen en kinderdagverblijven reclamevrije zones worden én blijven.

Doe mee aan onze petitie! Maak scholen en kinderdagverblijven reclamevrij! > naar de petitie

Word donateur

foodwatch voert onafhankelijk campagne tegen kindermarketing. Maar zonder jouw steun zijn wij nergens: foodwatch accepteert principieel geen subsidies van de overheid en giften van voedselbedrijven. Word nu donateur! Vecht samen met foodwatch tegen kindermarketing op scholen en kinderdagverblijven!

 

Laatste update 25 April 2014

Kom in actie met foodwatch

foodwatch vindt dat de overheid paal en perk moet stellen aan kindermarketing. Om te beginnen in de scholen en kinderdagverblijven: hier mogen kinderen ongestoord leren, zonder de consumptiecultuur die buiten de schoolmuren zo nadrukkelijk aanwezig is. foodwatch wil dat de overheid van scholen en kinderdagverblijven reclamevrije zones maakt. Wil jij kinderen vrijwaren van reclame op hun school? Kom dan samen met foodwatch in actie!