Stop oplichter-ei!

Vrije uitloopeieren die kunnen komen van ophokkippen. Stop deze misleiding!

Dit is het probleem

Veel eieren van kippen die in hun leven nog nooit een grassprietje hebben gezien, liggen in de winkel als ‘vrije uitloopeieren’. Onlangs besloot men in Brussel dat eieren van opgehokte kippen voortaan onbeperkt als ‘vrije uitloopeieren’ verkocht mogen worden, ongeacht hoe lang de kippen al opgehokt zitten. Een duidelijke vorm van legalisering van leugens.

Supermarkten doen daar tijdens langdurige ophokplichten nog een marketing-schepje met leugens bovenop. Zo stelt Albert Heijn - ook al was er een landelijke ophokplicht van kracht - dat hun vrije uitloopkippen dagelijks in de buitenlucht rond kunnen scharrelen. Op de eierdoosjes bij Jumbo staan kippen afgebeeld (die in werkelijkheid opgehokt zatten en zitten) te genieten in een prachtige bloemenweide.  
Waarom mogen we als consumenten niet gewoon de waarheid weten?  

Dit is de stand van zaken

De vogelgriep komt steeds vaker in Nederland voor. De laatste jaren zelfs jaarrond. Hetzelfde geldt voor de ophokplicht die wordt ingezet om kippen te beschermen tegen deze vogelgriep. De afgelopen 41 maanden gold er slechts 4 maanden geen ophokplicht in (geheel of een deel van) Nederland! Maar als je de weide van de vrije uitloopkip afpakt, pak je ruim 90% van haar leefruimte af! In plaats van een weide van 4 vierkante meter per kip, zitten ze ineens in een potdichte stal met minder dan een krantenpagina leefruimte (0,1 vierkante meter).  In het verleden mochten die opgehokte eieren na een aantal weken ophokken niet meer als vrije uitloop eieren verkocht worden. Maar nu is men in Brussel gezwicht voor de lobby van de agro-industrie en supermarkten. De termijn is uit de wet gehaald. De ophokeieren mogen nu onbeperkt als vrije uitloopeieren verkocht worden.  

Wat wil Foodwatch?

Dit voorliegen van consumenten moet stoppen, zeker wanneer er een landelijke of regionale ophokplicht van kracht is. Bescherm niet de economische belangen van de agrolobby en supermarkten, maar de consument. Jij moet op basis van eerlijke informatie op eierdoosjes kunnen kiezen of je die ophokeieren wel wilt kopen of kiest voor geen of andere eieren? Bijvoorbeeld met een grote sticker die het duidelijk maakt als de kippen opgehokt zitten.  

Daarom starten we een klachtenprocedure om supermarkten en kippenindustrie te dwingen te stoppen met liegen en de eierdoosjes eerlijker te maken. Stap je met ons mee naar de Reclame Code Commissie? Doe mee met onze online actie en wij laten de commissie weten dat je samen met vele andere kritische consumenten onze oproep voor eerlijke eierdoosjes steunt. Samen staan we sterker! 

We hebben nog genoeg op ons bord: steun ons!

Foodwatch is een 100% onafhankelijke organisatie die elke overheidsfinanciering of donaties van bedrijven weigert. Zo voorkomen we belangenconflicten! Het zijn jullie donaties die onze vrijheid van meningsuiting en acties garanderen om te onderzoeken, alarm te slaan en dingen in beweging te krijgen. Samen maken we een harde vuist. Hartelijk dank voor je steun!

Ja, ik doneer!

E-Mail ACTIE