Glyfosaat

Geen toelating glyfosaat: veiligheid niet gewaarborgd

Dit is het probleem

Glyfosaat is de meest gebruikte maar ook de meest omstreden onkruidverdelger ter wereld. Er zijn aanwijzingen dat mensen, ook in stedelijke omgevingen, de stof regelmatig binnen krijgen. Er is echter wetenschappelijke discussie over wat dit betekent voor de volksgezondheid. Volgens de International Agency for Research on Cancer (IARC – expertpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie) is glyfosaat  ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Toch laat de Europese Commissie het gebruik ervan nog steeds toe.

Wat wil Foodwatch?

Foodwatch wil dat het voorzorgsbeginsel, zoals verankerd in Europese levensmiddelenwetgeving, door de EU wordt gerespecteerd. Dat betekent dat glyfosaat niet opnieuw mag worden goedgekeurd, zolang er gerede wetenschappelijke twijfel bestaat over de gezondheidsrisico’s. Dit voorzorgsbeginsel moet gelden voor alle landbouwbestrijdingsmiddelen.

Dit is de stand van zaken

Glyfosaat is momenteel goedgekeurd tot 15 december 2033. De Europese Commissie heeft namelijk in november 2023 besloten om glyfosaat voor een periode van 10 jaar goed te keuren. Dit gebeurde na een lange strijd van een heleboel maatschappelijke organisaties in Europa, waaronder Foodwatch, die jarenlang voor de belangen van volksgezondheid, voedselzekerheid en de natuur opkwamen. De petitie van Foodwatch, die de landbouwminister opriep om NEE te stemmen bij de verlenging in Europa, werd maar liefst door 34.633 foodwatchers ondertekend. Samen zorgden we ervoor dat de Tweede Kamer de landbouwminister opriep om TEGEN te stemmen.  Daar tegenover stond de pesticidenindustrie die er alle baat bij heeft om het gif te kunnen blijven verkopen. De politiek in Europa is hiervoor bezweken en zet boeren, consumenten en de natuur nu weer 10 jaar in de kou.

>>> Lees hier meer over onze strijd van de afgelopen jaren tegen de verlenging

Maar Foodwatch laat het hier niet bij zitten. Wij steunen het initiatief van een coalitie strijdbare organisaties en komen in verzet tegen dit besluit. Als het niet wordt herzien dan stappen we naar de rechter.