Glyfosaat

Geen toelating glyfosaat: veiligheid niet gewaarborgd

Dit is het probleem

Glyfosaat is de meest gebruikte maar ook de meest omstreden onkruidverdelger ter wereld. Er zijn aanwijzingen dat mensen, ook in stedelijke omgevingen, de stof regelmatig binnen krijgen. Er is echter wetenschappelijke discussie over wat dit betekent voor de volksgezondheid. Volgens de International Agency for Research on Cancer (IARC – expertpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie) is glyfosaat  ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Toch laat de Europese Commissie het gebruik ervan nog steeds toe.

Dit is de stand van zaken

De huidige toelating voor het gebruik van glyfosaat in de EU is geldig tot eind 2022. Eind 2019 diende de industrie nieuwe aanvragen tot verlenging in,  aangezien dit drie jaar voor het verstrijken van de erkenning moet gebeuren. Momenteel vindt het beoordelingsproces plaats, waarna de Europese lidstaten gaan stemmen over de goed- of afkeuring van het omstreden bestrijdingsmiddel. Dit proces is met een jaar uitgesteld, omdat de verantwoordelijke autoriteit EFSA de hoeveelheid ingestuurde reacties  (waaronder die van foodwatch) niet aankan.  Volgens de nieuwe planning valt het besluit in Europa na juli 2023. 

Wat wil foodwatch?

foodwatch wil dat het voorzorgsbeginsel, zoals verankerd in Europese levensmiddelenwetgeving, door de EU wordt gerespecteerd. Dat betekent dat glyfosaat niet opnieuw mag worden goedgekeurd, zolang er gerede wetenschappelijke twijfel bestaat over de gezondheidsrisico’s. Dit voorzorgsbeginsel moet gelden voor alle landbouwbestrijdingsmiddelen.

E-Mail ACTIE