Ons bestuur

Stichting foodwatch Nederland is een ANBI-instelling met CBF keurmerk en heeft een toezichthoudend bestuur van deskundigen. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor foodwatch Nederland en adviseert op strategisch niveau.