Nieuwsberichten 19.03.2019

Ruime meerderheid wil leeftijdsgrens energiedranken

  • Energy Drinks

Ruim driekwart van de Nederlanders (79%, 18+) wil een leeftijdsgrens op de verkoop van energiedranken. Dit blijkt uit <link https: www.foodwatch.org fileadmin foodwatch.nl onze_campagnes misleidende_marketing documents multiscope_onderzoek_energiedrank_iov_foodwatch.pdf _blank>onderzoek van Multiscope in opdracht van foodwatch. 15% staat neutraal tegenover een dergelijke maatregel en 6% is tegen een leeftijdsgrens. Van de ouders met thuiswonende kinderen is zelfs 83% voor een leeftijdsgrens. De uitkomst is een duidelijk signaal aan Albert Heijn en Jumbo. Zij weigeren tot nu toe om een leeftijdsgrens in te voeren zoals Aldi en Lidl eerder wel deden. Met name Jumbo verzet zich sterk tegen maatregelen. Zij voeren juist veel reclamecampagnes met de ongezonde drankjes. Zo hebben ze een intensieve samenwerking met Formule 1 coureur Max Verstappen en producent Red Bull, verkopen ze nog steeds halve liter blikken en hebben ze vaak aanbiedingen van het ongezonde drankje. Kinderartsen sloegen vorig jaar alarm over de energiedranken en het grote aantal jongeren die zich na consumptie melden bij de Eerste Hulp. Ook zij willen een leeftijdsgrens. Staatssecretaris Blokhuis steunt de leeftijdsgrens en beloofde hierover in gesprek te gaan met het bedrijfsleven binnen het kader van het preventieakkoord. Tot afspraken leidde het echter niet. foodwatch heeft een <link https: www.foodwatch.org nl onze-campagnes onderwerpen energy-drinks e-mailactie-supermarkten _blank>e-mailactie tegen de onwelwillende supermarkten.

Begin dit jaar <link https: www.ad.nl binnenland _blank>sloegen kinderartsen alarm over de consumptie van energiedranken onder jongeren en de effecten die zij daarvan dagelijks zien. Zij bepleiten een leeftijdsgrens van 18 jaar. Uit hun <link http: www.nvk.nl portals kwaliteit _blank>factsheet over deze pepdranken blijkt duidelijk waarom:

* Energiedranken bevatten een hoge dosis cafeïne; dit kan leiden tot bijwerkingen zoals angststoornissen, gejaagdheid, hartritmestoornissen en slaapproblemen. Een dagelijkse hoge inname van energiedranken kan leiden tot verschillende lichamelijke klachten, orgaanschade en mogelijk tot de dood.* Energiedranken bevatten nog andere ingrediënten waarvan de veiligheid voor kinderen en jongeren niet (goed) onderzocht is.* Energiedranken bevatten veel suiker; een hoge inname van suiker leidt tot overgewicht.* Energiedranken mogen niet gecombineerd worden met alcohol, dit leidt tot een hogere alcoholspiegel in het bloed.

Ook het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sprak <link http: www.euro.who.int en health-topics disease-prevention nutrition news energy-drinks-cause-concern-for-health-of-young-people _blank>eerder haar bezorgdheid uit over de gezondheidseffecten onder jongeren en opperde maatregelen.
foodwatch juicht de leeftijdsgrens van Aldi en Lidl toe. Wel zou de leeftijdsgrens van 14 naar 18 jaar moeten, zoals de kinderartsen voorstellen.

In de politiek leidde de oproep van de kinderartsen in januari vorig jaar tot <link https: www.tweedekamer.nl kamerstukken plenaire_verslagen kamer_in_het_kort cda-vraagt-om-maatregelen-tegen-energiedrankjes _blank>een toezegging van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid om nader onderzoek te doen. RIVM deed dit <link https: www.rivm.nl nieuws risico-op-gezondheidsklachten-door-energiedrank-bij-kleine-groep-tieners _blank>onderzoek en concludeerde dat naar schatting 19.000 jongeren regelmatig veel energiedranken (3 of meer blikjes op één dag) drinken. Dit kan leiden tot hartritmestoornissen en effecten op het centrale zenuwstelsel. RIVM bepleit meer aandacht voor deze groep jongeren en ontraadt jongeren de energiedranken. <link https: www.rijksoverheid.nl actueel nieuws blokhuis-maatregelen-nodig-tegen-probleemgebruik-energiedrankjes _blank>Staatssecretaris Blokhuis sprak daarop de steun uit voor de leeftijdsgrens van Aldi en Lidl. Tevens kondigde hij aan dat over een ‘restrictief verkoopbeleid’ gesproken werd in het kader van het preventieakkoord. Uiteindelijk kwam hierover niets terecht in het preventieakkoord.