Nieuwsberichten 10.03.2017

VN noemt gebruik chemische bestrijdingsmiddelen catastrofaal

Het grootschalige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw wereldwijd is volgens de VN gevaarlijk voor de volksgezondheid, heeft rampzalige gevolgen voor het milieu en is in strijd met de rechten van de mens. Jaarlijks sterven 200.000 mensen aan acute vergiftiging door bestrijdingsmiddelen. Dat stelt de Rapporteur voor het recht op Voedsel van de Verenigde Naties deze week in een nieuw verschenen rapport.

Meer dan 200.000 doden per jaar

De VN maakt zich grote zorgen over de effecten van het grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de volksgezondheid. De onderzoekers stellen dat per jaar 200.000 mensen overlijden aan acute vergiftiging door chemische bestrijdingsmiddelen. Dit gebeurt vooral voor in ontwikkelingslanden, maar het rapport wijst ook op de risico’s in welvarendere delen van de wereld. In het bijzonder maken de rapporteurs zich zorgen over kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen waar blootstelling aan zeer kleine doseringen chemicaliën al ingrijpende effecten kan hebben op de ontwikkeling van het kind.

Grote chemiebedrijven frustreren broodnodige maatregelen

Het uitblijven van hervormingen en maatregelen om het grootschalige gebruik aan banden te leggen is volgens het V-rapport het resultaat van een onethische lobby en agressieve marketing door grote chemiebedrijven zoals Bayer, Monsanto, Dow Chemicals en. Het veelgebruikte argument dat chemische bestrijdingsmiddelen noodzakelijk zijn om een groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te kunnen voorzien noemt de Rapporteur een ‘mythe’ die volgens de onderzoekers in stand wordt gehouden door bedrijven die systematisch de wetenschappelijk aangetoonde negatieve gevolgen van chemische bestrijdingsmiddelen ontkennen.

Preventie maatregelen noodzakelijk

De beste manier om de gezondheid van mens, dier en milieu te beschermen zijn volgens de VN preventieve maatregelen. De VN stelt dat het voorzorgsbeginsel een noodzakelijke voorwaarde is om tot een betere regulering van chemische bestrijdingsmiddelen te komen. Dat wil zeggen dat bij gegronde zorgen over de veiligheid van bestrijdingsmiddelen overheden moeten ingrijpen. De EU is momenteel een van de weinige gebieden ter wereld waar het voorzorgsbeginsel in wet is vastgelegd maar het staat onder druk. Handelsverdragen die de EU wil sluiten met bijvoorbeeld de VS en Canada kunnen mogelijk de hoogwaardige standaarden in de EU onder druk zetten.

Nieuw besluit glyfosaat op komst

Het rapport van de VN komt op een bijzonder moment. Deze maand overlegd het Europees Chemie Agentschap (ECHA) over de veiligheid van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat.  Afgelopen jaar ontstond er grote ophef rondom de hernieuwde goedkeuring van dit bestrijdingsmiddel, dat volgens een onderzoeksinstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk kankerverwekkend is. Ondanks deze waarschuwing heeft de EU in strijd met het eigen voorzorgsbeginsel het middel niet verboden, maar heeft het onder druk van het bedrijfsleven de vergunning juist tijdelijk verlengd.

foodwatch is het eens met de VN en vindt dat de gezondheid van mens, dier en milieu zo goed mogelijk beschermd moet worden tegen mogelijk gevaarlijke stoffen. foodwatch voert daarom actie om het voorzorgsbeginsel in de EU te respecteren. Zolang er sprake is van wetenschappelijke twijfel over de veiligheid van glyfosaat mag het in de EU niet worden toegelaten.

Teken de petitie om de EU op te roepen om glyfosaat niet toe te laten zolang er twijfel bestaat over de veiligheid.

Lees meer:

Lees hier het volledige rapport van de VN

Lees hier het onderzoek van lobbywatch naar de lobby rondom glyfosaat in Nederland