Nieuwsberichten 27.07.2016

Actie foodwatch: Minister Ploumen, zeg NEE tegen CETA voor het te laat is!

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel heeft de Tweede Kamer verkeerd ingelicht over de omstreden handelsverdragen CETA en TTIP. De minister verzekerde de Tweede Kamer dat Europese standaarden niet van tafel zouden worden geveegd met CETA en TTIP. Maar een internationaal team van experts kwamen tot een compleet andere conclusie dan de minister. Uit de analyse blijkt dat deze standaarden juist onvoldoende beschermd zijn in CETA en TTIP.  foodwatch is daarom vandaag een e-mailactie gestart en roept minister Ploumen op zich aan haar te belofte houden.

Teken de actie van foodwatch en roep minister Ploumen op om de Europese standaarden te beschermen! Zeg NEE tegen CETA!

De handelsverdragen CETA en TTIP vormen een bedreiging voor de voedselveiligheid in Europa. Hormoonvlees, genetische gemodificeerde organismen (GMO’s) en meerdere soorten chemicaliën zijn nu nog verboden in de EU, maar straks misschien niet meer. Uit onderzoek in opdracht van foodwatch is gebleken dat het Europese voorzorgsbeginsel niet expliciet is opgenomen in de verdragsteksten.

Het voorzorgsbeginsel is een kernwaarde van Europese wet- en regelgeving. Het schrijft voor dat stoffen en producten alleen op de Europese markt mogen worden toegelaten wanneer zij bewezen veilig zijn. Het voorzorgsbeginsel verschilt fundamenteel van de Amerikaanse en Canadese ‘follow-up’ benadering, waarbij in principe alles is toegestaan zolang er geen bewijs is van schadelijkheid en gezondheidsrisico’s worden afgewogen tegen economische baten en lasten.

Zodra CETA in werking treedt, is het mogelijk dat een verdachte stof of voedselproduct alleen nog verboden kan worden als alle wetenschappers het erover eens zijn dat het gevaarlijk is. In de praktijk zorgt dit voor een verslechtering van de positie van de consument. Nauwe banden tussen sommige wetenschappers en de voedselindustrie kunnen tot eindeloze discussies leiden en voorkomen dat er maatregelen worden genomen. Dat is een groot probleem!

De Europese Commissie en de Nederlandse regering hebben de afgelopen jaren echter meerdere malen beloofd dat het voorzorgsbeginsel in TTIP en CETA niet ondermijnd mag worden. Uit onderzoek blijkt nu dus dat dit niet is gelukt. Toch zijn ze nog steeds van plan om CETA te tekenen! Sterker nog, de Europese Commissie heeft voorgesteld om het hele verdrag zo snel mogelijk ‘voorlopig toe te passen’! Dat wil zeggen dat het verdrag al van kracht wordt, zelfs nog voordat de Tweede Kamer er over heeft kunnen beslissen.

Dat mag niet gebeuren! Help ons om minister Ploumen aan haar woord te houden! Teken onze actie en zeg NEE tegen CETA en zeg NEE tegen ‘voorlopige toepassing’!