Nieuwsberichten 10.10.2014

Burgerinitiatief gestart: Teken nu tegen TTIP en CETA!

Dit is het moment: begin november zal de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, het standpunt van de nieuwe Commissie bekendmaken aan het Europees Parlement. De oude Commissie stond positief tegenover de twee omstreden verdragen. Maar de nieuwe Commissie, onder leiding van Juncker, heeft nog geen positie ingenomen. Dus moeten we nu in actie komen. Als we één miljoen handtekeningen verzamelen, kunnen we TTIP en CETA stoppen! Teken daarom nu het burgerinitiatief en vraag al je vrienden, kennissen, collega's en familie hetzelfde te doen.

Wat gebeurt er als we één miljoen handtekeningen inzamelen?

Een Europees burgerinitiatief is een oproep aan de Europese Commissie om een wetsvoorstel in te dienen voor een onderwerp waarvoor de Europese Unie wetgevingsbevoegdheid heeft. Voordat het burgerinitiatief wordt gestart, moet het burgerinitiatief worden geregistreerd via de website van de Europese Commissie. Als er één miljoen handtekeningen worden behaald, volgen onderstaande stappen binnen drie maanden na indienen:

  • Beleggen vertegenwoordigers van de Commissie een vergadering met de “Stop TTIP” coalitie zodat zij hun burgerinitiatief kunnen toelichten
  • Krijgt de “Stop TTIP” coalitie de kans hun burgerinitiatief te presenteren op een openbare hoorzitting van het Europees Parlement
  • Zet de Commissie in een officieel antwoord uiteen of en hoe zij gevolg zal geven aan het burgerinitiatief en de redenen daarvoor.

In dit geval heeft de Commissie ons verzoek tot registratie afgewezen en is de “Stop TTIP” alliantie een onofficieel burgerinitiatief gestart. Tegelijkertijd is er een zaak ingediend bij het hof van Justitie van de Europese Unie. Het is dus nog niet zeker wat er gebeurt als we de één miljoen handtekeningen halen. Maar toch is het ontzettend belangrijk dat we samen in actie komen. Teken dus nu!

foodwatch maakt samen met 250 andere organisaties deel uit van de “Stop TTIP” alliantie. Samen zijn we een zelf-georganiseerd Europees burgerinitiatief gestart om de onderhandelingen omtrent de omstreden handelsverdragen TTIP and CETA een halt toe te roepen. Het doel is 1 miljoen handtekeningen te verzamelen, zodat de Europese Commissie niet langer om ons heen kan! Teken nu !

Eerder heeft de Europese Commissie ons verzoek voor het starten van een officieel Europees burgerinitiatief afgewezen. Daarmee heeft de Europese Commissie ons het recht tot protesteren op de officiele manier ontzegd. Dat is een ondermijning van de democratie en simpelweg onacceptabel. Daarom start de “Stop TTIP” alliantie nu een zelf-georganiseerd burgerinitiatief. Het doel is om binnen één jaar één miljoen handtekeningen te verzamelen in minstens zeven verschillende Europese landen. Zo willen we bereiken dat de nieuwe president van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, geen doorgang aan deze handelsverdragen geeft.