Nieuwsberichten 10.05.2017

Burgerinitiatief TTIP ten onrechte geweigerd

LUXEMBURG (ANP/foodwatch) - Het Europese burgerinitiatief ‘Stop TTIP’ is in 2014 ten onrechte afgewezen door de Europese Commissie. Dat oordeelde het Gerecht van de Europese Unie woensdag.

De commissie zei niet bevoegd te zijn om het burgerinitiatief te registreren. De rechters vinden dat besluit in strijd met democratische principes en hebben het nietig verklaard. ,,Het zwengelt op rechtmatige wijze en tijdig een democratisch debat aan.'' De commissie kan nog in beroep gaan.

De initiatiefnemers wilden bereiken dat de EU-lidstaten het onderhandelingsmandaat over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS zouden wegnemen bij de Europese Commissie. Bovendien zou de EU af moeten zien van TTIP en het CETA-verdrag met Canada.

Volgens foodwatch, een van de initiatiefnemers, is de uitspraak een 'klap in het gezicht' van de Europese Commissie en een overwinning voor de democratie. foodwatch vindt dat, gezien deze uitspraak, CETA voorlopig niet mag worden toegepast en dat TTIP definitief van tafel moet. Eventuele nieuwe verdragen moeten transparanter en met meer inspraak van burgers tot stand komen.

In 23 lidstaten werden zo'n 3,3 miljoen handtekeningen opgehaald, waarvan 110.000 in Nederland. Daarmee kan de Europese Commissie worden verzocht een wetsvoorstel te maken, maar is daar niet toe verplicht.