Nieuwsberichten 19.04.2016

Analyse: CETA bedreigt consument en democratie

Uit een analyse van foodwatch blijkt dat het CETA-verdrag (het Canadese TTIP) zal leiden tot een ondermijning van consumentenbescherming, duurzaamheid en democratische besluitvorming in Europa. foodwatch heeft deze analyse naar Tweede Kamerleden gestuurd en hen opgeroepen om op deze conclusies te reageren.

Eind februari kondigde eurocommissaris Malmström aan dat de onderhandelingen voor CETA waren afgerond en dat de definitieve tekst openbaar werd gemaakt. Deze tekst is door verschillende onderzoekers geanalyseerd. foodwatch heeft deze analyses verzameld en op een rij gezet. De conclusies hiervan zijn alarmerend. CETA zet hoogwaardige consumentenbescherming onder druk. Het verdrag ondermijnt democratische basisprincipes, beperkt de beleidsvrijheid van Kamerleden en staat ambitieuze duurzame ontwikkeling in de weg.

Vandaag heeft foodwatch deze conclusies gepubliceerd en per brief gedeeld met leden van de Tweede Kamer. In deze brief vragen we alle partijen om een reactie op deze conclusies en roepen wij hen op om zich te verzetten tegen de goedkeuring van CETA. 

Voorlopige inwerkingtreding grote bedreiging

De kwestie is bovendien zeer urgent. Europa kan deze zomer al instemmen met een zogenaamde "voorlopige inwerkingtreding" van CETA. De Raad van Europese ministers kan in juni al instemmen met het invoeren van CETA. Dit kan dus al zonder de instemming van de Tweede Kamer. Als de Kamer al iets te zeggen krijgt over CETA zal dat pas maanden, misschien wel jaren na deze voorlopige inwerkingtreding zijn. foodwatch is van mening dat dit niet zo zou mogen zijn. CETA en TTIP zijn zeer omvattende verdragen die een grote invloed op onze wetten, regels en democratie zullen hebben. “Een verdrag dat zo’n grote invloed zal hebben op de beleidsruimte van Kamerleden kan niet voorlopig worden ingevoerd zonder de instemming diezelfde Kamerleden.” 

Nederland bij afwijzing nog drie jaar kwetsbaar voor schadeclaims

De effecten van de voorlopige inwerkingtreding van CETA gaan bovendien heel erg ver blijkt uit het onderzoek van foodwatch. Zo blijven onderdelen van het verdrag zelfs na afwijzing door de Tweede Kamer nog drie jaar van kracht. Dit kan volgens foodwatch tot allerlei problemen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de omstreden investeringsbescherming in CETA en TTIP.  Hiermee kunnen bedrijven Nederland voor een speciale rechtbank slepen als ze menen dat nieuw beleid hun investeringen bedreigt. Strengere regels op het gebied van voedselveiligheid, arbeidsvoorwaarden of het milieu zouden dan in de toekomst aanleiding kunnen zijn voor enorme schadeclaims. Met de voorlopige inwerkingtreding van CETA kan de situatie ontstaan dat Nederland drie jaar lang kwetsbaar is voor dit soort schadeclaims op basis van een verdrag dat de Tweede Kamer en een meerderheid van de Nederlandse bevolking helemaal niet wil.

Handelswijze kabinet en EU onbegrijpelijk

Deze handelswijze is, volgens foodwatch, onbegrijpelijk en zeer onverstandig. Er is in Nederland veel discussie ontstaan over Europese verdragen sinds het Oekraïnereferendum. Daar moeten we van leren, want CETA zou heel goed het onderwerp van een volgend referendum kunnen zijn. Al meer dan 100.000 Nederlanders hebben de oproep hiervoor al ondertekend. Nederland zou niet dezelfde fout moeten maken door CETA alvast inwerking te laten treden om vervolgens door de kiezer teruggefloten te worden

Oproep: Geen voorlopige inwerkingtreding CETA

Daarom heeft foodwatch een oproep gedaan aan de Tweede Kamer om niet akkoord te gaan met een voorlopige inwerkingtreding van CETA. Uit de analyse van foodwatch blijkt dat CETA nog vol staat met problematische artikelen. Daarover moet in de Kamer eerst goed gedebatteerd en gestemd kunnen worden. Daarnaast kan voorlopige inwerkingtreding opnieuw tot een diplomatiek pijnlijke situatie als de Nederlandse bevolking middels een referendum oproept tot het intrekken daarvan. Die problemen kan Nederland zich besparen door zich te verzetten tegen voorlopige inwerkingtreding. In de Tweede Kamer zal er op 26 april gesproken worden over TTIP en CETA. 

Teken hier de oproep voor een referendum over CETA en/of TTIP

Bijlagen:

Analyse CETA-verdrag van foodwatch

Brief aan Kamerleden over CETA