Nieuwsberichten 30.10.2016

EU en Canada tekenen CETA-verdrag. Goedkeuring echter nog ver weg.

BRUSSEL (ANP / foodwatch) - De Europese Unie en Canada hebben zondag in Brussel het ‘alomvattend economisch en commercieel akkoord’, beter bekend als het vrijhandelsverdrag van de Europese Unie en Canada CETA, ondertekend. Voor Canada zette premier Justin Trudeau zijn handtekening, voor de EU Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, EU-president Donald Tusk en de tijdelijke EU-voorzitter premier Robert Fico van Slowakije.

De ceremonie was drie dagen uitgesteld omdat de Waalse deelregering weigerde de Belgische regering het mandaat te geven om het verdrag te tekenen. 

CETA nog lang geen feit

Al is het verdrag nu ondertekend door de lidstaten van de EU, CETA is nog geen feit. Eerst moet CETA nog door het Europees Parlement, pas als dat instemt kan CETA voorlopig in werking treden. Vervolgens moeten ook de nationale  parlementen in de EU en Canada  het verdrag ratificeren voor het volledig van kracht wordt. Pas dan gaat het systeem voor geschillen tussen overheden en buitenlandse investeerders, een van de meest omstreden onderdelen, in.

Campagne foodwatch gaat door

foodwatch betreurt het dat CETA gisteren door de Europese Raad is ondertekend, maar ziet nog volop mogelijkheden om de goedkeuring van het verdrag te voorkomen. Zo onderzoekt het constitutionele hof in Duitsland op basis van een klacht van foodwatch of CETA niet in strijd is met de Duitse grondwet. Ook in Nederland wordt gekeken naar juridische mogelijkheden om CETA ongeldig te laten verklaren. Dankzij de eisen van Wallonië zal bovendien het Europese hof van Justitie gaan toetsen of de invetsteringsbescherming in CETA niet strijdig is met het Europees recht.

Daarnaast zal er door foodwatch en bondgenoten volop campagne gevoerd worden om goedkeuring in het Europees parlement of één van de nationale en regionale parlementen tegen te houden. Als ook maar één parlement CETA afwijst komt het verdrag er niet en moet een eventuele voorlopige toepassing ongedaan worden gemaakt, ook dit is bevestigd in reactie op het Waalse verzet tegen CETA. Het ACTA-verdrag, dat betrekking had op privacy and intellectueel eigendom, is hiervoor een inspirerend voorbeeld. Dat werd na eerdere goedkeuring door de EU-lidstaten uiteindelijk in het Europees Parlement afgewezen.

Nederlands referendum laatste troef tegen CETA

Mocht CETA onverhoopt toch goedgekeurd worden door alle parlementen in de EU, dan heeft de Nederlandse bevolking nog een laatste troef in handen: het referendum. Foodwatch is een van de oprichters van het Platform TTIP CETA referendum. Het Platform TTIP CETA referendum is een petitie gestart om een referendum te eisen indien TTIP en CETA niet van tafel gaan. Dat zal als een zwaard van Damocles boven het hele proces hangen aldus foodwatch. Als CETA niet eerder van tafel gaat, dan doen we het zelf.

Teken nu de petitie voor een referendum over CETA.