Nieuwsberichten 16.06.2016

Facebookactie: Brinta en Honig opnieuw besmet

In de producten Brinta en Honig Dora pasta, beiden kinderproducten van voedingsmultinational Heinz, zijn bij een hertest wederom omstreden minerale oliën gevonden. De laboratoriumtest is uitgevoerd in opdracht van foodwatch. Heinz weigert al maanden toezeggingen te doen om de vervuiling aan te pakken, nadat afgelopen november deze producten al bleken te zijn vervuild met minerale oliën. Daarom start foodwatch vandaag een Facebookactie tegen Heinz. foodwatch roept de klanten van Heinz, Brinta en Honig op om op de Facebookpagina van Heinz het bedrijf te verzoeken de vervuiling van haar producten Brinta en Honig Dora pasta aan te pakken.

Minerale oliën in Brinta en Honig Dora pasta
Van Honig Dora pasta en Brinta werden beiden twee producten getest. In de tabel staan de testresultaten, inclusief de testresultaten uit de eerdere meting in november 2015. 

 

Uit de test blijkt dat Brinta met zowel MOAH als MOSH aanzienlijk meer vervuild is dan bij de eerste meting. Voor Dora pasta werd wederom MOSH gevonden, dit keer geen MOAH. Hierbij kan worden aangetekend dat de detectielimiet van MOAH bij deze test op 0,5 mg/kg lag en het daarom goed kan zijn dat het product net als de vorige keer ook vervuild was maar door een hogere detectielimiet van het laboratorium MOAH nu niet gevonden kon worden.

De gehalte aan MOAH in Brinta van 2,4 en 2,6 mg/kg is relatief hoog. foodwatch onderzocht eerder 120 producten en slechts 2 producten hadden een hogere vervuiling met MOAH. De gevonden vervuiling is met name zorgwekkend aangezien de voedselautoriteit EFSA spreekt over kinderen als risicogroep, en deze producten populair zijn onder kinderen.

“Heinz, bescherm de gezondheid van je klanten”
De minerale olie MOAH wordt ervan verdacht kankerverwekkend en mutageen te zijn. De andere gevonden minerale olie MOSH hoopt zich op in het lichaam en kan daar mogelijk weefselschade veroorzaken. Minister Schippers gaf onlangs nog aan dat “mengsels van MOAH’s inderdaad kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn” en “de sector nog onvoldoende inzicht in de problematiek heeft om tot een adequate beheersing te komen”.

foodwatch constateert dat er vooral een groot gebrek aan goede wil is bij bedrijven als Heinz om het gezondheidsprobleem aan te pakken: “Zelfs als foodwatch de testresultaten waaruit de vervuiling blijkt, onder de neus legt van een bedrijf als Heinz, weigeren zij maatregelen te nemen om hun klanten te beschermen.” De minister moet nu echt ingrijpen en bedrijven verplichten de gezondheid van haar klanten serieus te nemen. Dat kan door een wettelijke limiet voor MOSH in voedsel vast te leggen; MOAH zou helemaal niet aangetroffen mogen worden. Vooral kinderen zijn een risicogroep, aldus de EFSA. Aangezien de vervuiling nu meermalen is gevonden in populaire producten voor kinderen, zou een bedrijf als Heinz toch geen enkel risico moeten willen nemen.

Oproep Facebook: Heinz, neem de gezondheid van je klanten serieus!
foodwatch start vandaag een actie op Facebook tegen voedingsbedrijf Kraft Heinz Company, de eigenaar van de merken Honig en Brinta. Al twee keer is Heinz aangeschreven door foodwatch met het verzoek de vervuiling aan te pakken en maatregelen te nemen om in het vervolg vervuiling te voorkomen. Heinz verwees echter tot tweemaal toe door: in de eerste brief legde ze de verantwoordelijkheid van het probleem bij de politiek en als reactie op het tweede verzoek verwees zijn naar de brancheorganisatie FNLI. Zelf deed zijn geen concrete toezegging om de vervuiling tegen te gaan, wat wordt bevestigd door de hernieuwde vervuiling die foodwatch vond bij de hertest.

foodwatch start dan ook vandaag een Facebookactie waarbij we onze 64.000 Facebookvrienden oproepen om op de Facebookpagina van Heinz, het bedrijf te vragen de gezondheid van haar klanten serieus te nemen en nú maatregelen te nemen. Wanneer Heinz onvoldoende maatregelen neemt zal foodwatch de campagne richting Hein intensiveren.

Voedselautoriteit EFSA trok al in 2012 aan de bel
Het probleem van de besmetting van voedsel met minerale olie is al lange tijd bekend. Al in 1991 verkregen onderzoekers in Zwitserland het eerste bewijs van de migratie van minerale oliën in levensmiddelen vanuit gerecyclede verpakkingen en andere bronnen. In 2012 publiceerde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een zorgwekkend rapport over de aanwezigheid van minerale oliën in voedsel. MOAH wordt er door de EFSA van verdacht kankerverwekkend en mutageen te zijn, terwijl MOSH mogelijk orgaanschade veroorzaakt. Vooral kinderen zijn daarbij een risicogroep. Op grond van het in Europa geldende voorzorgsbeginsel dienen voedselfabrikanten dan ook verplicht te worden maatregelen te nemen om deze stoffen uit hun producten te weren, vindt foodwatch. Ook brancheorganisatie FNLI erkent dat de aanwezigheid van minerale oliën in verpakkingen zo laag mogelijk moet zijn”.

Minister schippers overweegt wetgeving
Minister Schippers stelde onlangs dat "mengsels van MOAH’s inderdaad kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn”. Naar aanleiding van Kamervragen over het onderzoek van foodwatch van afgelopen november heeft de minister van VWS aangegeven in overleg te zijn met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om mogelijk te komen tot wettelijke normen. In antwoord op een brief van foodwatch gaf minister Schippers begin dit jaar aan: “Als normstelling praktisch mogelijk blijkt en er goede analysemethoden voorhanden zijn, kan ook overwogen worden op nationaal niveau (in de Warenwetregeling Verpakkingen en gebruiksartikelen) tot normstelling over te gaan. Deze mogelijkheid zal ik verder onderzoeken als onverhoopt mocht blijken dat Europese regelgeving niet of niet op korte termijn te verwachten is.”