Nieuwsberichten 28.06.2016

Vergunning glyfosaat tijdelijk verlengd

Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis heeft vanmiddag bevestigd dat de vergunning van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat met 18 maanden verlengd zal worden totdat aanvullend onderzoek van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) naar de risico’s van glyfosaat is afgerond. foodwatch is teleurgesteld in de beslissing van de Commissie.

Nadat de EU-lidstaten de afgelopen maanden er tot vier keer toe er niet in slaagden om een beslissing te nemen over het wel of niet verlengen van de vergunning van glyfosaat was al bekend geworden dat de Europese Commissie nu zelf een beslissing mocht nemen over haar eigen voorstel om glyfosaat tijdelijk hernieuwd toe te laten in de EU.

foodwatch vindt het besluit van vandaag onacceptabel omdat het in strijd is met het voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in Europese wetgeving. Dat schrijft voor dat zolang er wetenschappelijke twijfels zijn over de veiligheid, er geen nieuwe vergunning zou moeten worden verleend.  Het feit dat er extra onderzoek naar de risico’s van glyfosaat is aangevraagd bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) toont aan dat deze twijfels bestaan.

Het voorstel om glyfosaat tijdelijk toe te laten tot de resultaten van dit onderzoek bekend zijn is daarom de wereld op zijn kop! De vergunning had in afwachting van het onderzoek juist niet verlengd mogen worden! Ruim 156.000 mensen ondertekenden de afgelopen maanden de oproep van foodwatch aan de Europese Commissie om het voorzorgsbeginsel te respecteren en niet akkoord te gaan met verlenging zolang de veiligheid niet is vastgesteld.