Nieuwsberichten 25.10.2017

Besluit over glyfosaat uitgesteld

BRUSSEL (ANP/foodwatch) - Het blijft vooralsnog onzeker of de Europese vergunning voor het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wordt verlengd. Er is onvoldoende steun voor een verlenging van tien jaar, bleek woensdag bij overleg van experts van de lidstaten.

De licentie voor gebruik van het mogelijk kankerverwekkende middel loopt op 15 december af. De Europese Commissie gaat volgens ingewijden nu een voorstel van zeven jaar voorbereiden. De deskundigen komen over uiterlijk tien dagen opnieuw bijeen.

Nederland had ingezet op tien jaar, maar zal volgens een betrokken diplomaat ,,flexibel zijn als dat een compromis dichterbij brengt’’. Frankrijk had drie jaar voorgesteld, maar ook daarvoor was onvoldoende steun. Ook België, Griekenland, Griekenland, Kroatië, Italië, Luxemburg, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Slovenië, Zweden en Slovenië stemden tegen de verlenging.

Het Europees Parlement wil dat de stof in de veelgebruikte onkruidverdelger Roundup over vijf jaar is verboden.

foodwatch: “Het is goed dat een hertoelating van tien jaar voor deze zeer omstreden onkruidbestrijder nu echt van de baan lijkt. Maar ook een toelating van glyfosaat voor drie of vijf jaar is onverantwoord. Volksgezondheid moet altijd voorop staan en het voorzorgbeginsel moet gerespecteerd worden. Consumenten moeten per direct beschermd worden tegen een stof die er serieus van wordt verdacht kankerverwekkend te zijn. Elke dag dat dit bestrijdingsmiddel nog wordt toegepast, is een dag te veel.”