Nieuwsberichten 22.02.2017

CETA mogelijk strijdig met Franse grondwet

Honderd leden van het Franse parlement hebben vandaag een verzoek ingediend om CETA, het handelsverdrag tussen Canada en de EU, te toetsen aan de Franse grondwet. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat een handelsverdrag in Frankrijk aan de grondwet wordt getoetst. Als CETA strijdig blijkt met de Franse grondwet kan het verdrag in haar huidige vorm niet in werking treden.

CETA werd vorige week door het Europees Parlement aangenomen, maar moet ook nog door nationale parlementen worden goedgekeurd. Voor die tijd zal het verdrag echter wel al voor het overgrote deel voorlopig worden toegepast. De Franse parlementariërs wilden daar echter niet op wachten. Zij menen dat CETA ondemocratisch is, standaarden onder druk zet en teveel macht geeft aan bedrijven door de oprichting van speciale investeringsrechtbanken. Hierom menen zij dat het verdrag in strijd is met de grondwet. Aangezien CETA door de EU is aangeprezen als een modern handelsakkoord is het volgens de indieners van het verzoek extra belangrijk om een oordeel te krijgen over CETA. Het verzoek moet binnen een maand behandeld worden door de Constitutionele Raad. Indien deze oordeelt dat CETA strijdig is met de Franse grondwet kan het verdrag niet in werking treden en zal het moeten worden afgewezen of zal er opnieuw onderhandeld moeten worden.  

foodwatch Europees in actie tegen CETA

Afgelopen maand wezen onze collega’s van foodwatch Frankrijk samen met andere organisaties Franse politici op het feit dat CETA in strijd is met de Franse grondwet. foodwatch wees er onder meer op dat het voorzorgsbeginsel dat vastgelegd is in de Franse grondwet niet adequaat beschermd wordt in CETA. foodwatch is verheugd dat de Franse parlementariërs deze waarschuwing serieus nemen en CETA hebben voorgelegd aan de Constitutionele Raad. Ook in Duitsland loopt op initiatief van onder meer foodwatch een verzoek om CETA te toetsen aan de Duitse grondwet. 

Referendum in Nederland?

In Nederland is het helaas niet mogelijk om CETA aan de grondwet te laten toetsen. Wel is Nederland één van de weinige landen in de EU waar burgers zelf een referendum kunnen aanvragen over CETA als het toch wordt aangenomen. Als initiatiefnemer van het Platform TTIP/CETA referendum is foodwatch daarom al met de voorbereidingen begonnen. Inmiddels hebben al bijna 200.000 mensen zich aangesloten bij het initiatief! Doe jij nog niet mee? Teken dan hieronder onze oproep!